Rikin puutos pahentaa

  • Happamat maat
  • Kevyet, hiekkaiset maat (huuhtoutuminen)
  • Matala orgaanisen aineen määrä
  • Huonorakenteiset, veden vaivaamat maat
  • Alueet, joissa on vähän teollisuuden päästöjä

Rikki on tärkeä

  • Parempi naatiston kehitys
  • Suuempi sato
  • Parempi typen hyödyntäminen

Yaran suosittelemat lannoitteetRikki

YaraVita THIOTRAC 300

YaraVita THIOTRAC 300

Sokerijuurikas: 5 l/ha 4-6 lehtiasteella. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän välein. Vesimäärä: 200 l/ha. Sockerbetor: 5 l/ha vid 4-6 bladstadiet. Vid måttlig eller svår spårämnesbrist ges upprepad behandling med 10-14 dagars mellanrum. Vattenmängd: 200 l/ha.

Lue lisää YaraVita THIOTRAC 300