Fosforilannoitus Suomessa

Fosforin viljavuusluku on yleisesti punaisella Suomessa. Lannoitussuunnitelmaa tehdessä on tärkeää huomioida lohkon viljavuustulokset.

Hyvä sato ja peltojen kasvukunnon ylläpito edellyttää riittävää lannoitusta.

Suomen peltojen viljavuus alenee

Viljavuustutkimuksen yhteenvedoista näkyy, että fosforilannoitus on Suomessa ollut viimeisten 15 vuoden aikana riittämätöntä. Merkittävää on, että hyvässä ja tyydyttävässä fosforin viljavuusluokassa olevien peltojen määrä vähenee ja välttävässä ja sitä huonompien määrä lisääntyy.

”Soilmaining” eli peltojen köyhtyminen vaarantaa tulevaisuuden ruoantuotannon maassamme.

Huonojen viljavuusluokkien osuus kasvaa

Viljavuusluokat muutos

 

Fosforitase

Fosforitase Suomessa

Fosforitase viljoilla

  • Fosforilannoituksella saadut sadonlisät nostavat viljavuusluokissa huono/huononlainen viljan viljelyn kannattavuutta selvästi, kun fosforilannoituksella saadut sadonlisät nostavat sadot korkeiden satotavoitteiden tasolle. 
  • Suurten satojen tuottamiseen fosforiköyhillä  mailla tarvitaan riittävä fosforilannoitus.
  • Vain riittävällä fosforilannoituksella saavutetaan korkeat satotavoitteet.
  • Korkeiden satotavoitteiden mukaisten jyväsatojen mukana poistuu runsaasti fosforia peltomaasta. 
  • Satopotentiaalin mukaisten satojen mukana poistuva fosforimäärä on usein  suurempi kuin  lannoituksessa annettu fosforimäärä, eli fosforitase on pellolla negatiivinen. Kasvit siis käyttävät vähintään annetun määrän fosforia kasvuun ja sadon muodostukseen.
  • Viljojen fosforilannoitus on kestävällä pohjalla silloin, kun maa ei pääse köyhtymään liiaksi fosforista. Fosforin puute heikentää kasvien kasvua ja laskee satoja.
  • Ympäristökorvausjärjestelmän sallimat fosforimäärät kannattaa hyödyntää täysimääräisesti fosforilannoituksessa,  se nostaa satotasoa.

Puolella Suomen pelloista fosfori on punaisella

Fosforilannoitus on nykyisin alle suositusten ja sadon tarpeen. Pääravinteisiin kuuluva fosfori on kasvun kannalta tärkeimpiä ravinteita, jolla on suora yhteys sadon määrään ja laatuun. Fosforista kasvit saavat energiansa. 

Maailman puhtainta apatiittiä Siilinjärveltä
Maailman puhtainta apatiittiä Siilinjärveltä

Maailman puhtainta fosforia

Suomessa valmistettujen YaraMila-lannoitteitteiden fosforin raaka-aineena käytetään Siilinjärveltä louhittua maailman puhtainta apatiittimalmia. Valitse peltoosi Yaran lannoitteet, ja varmista peltomaiden puhtaus myös tulevaisuudessa.