Rikin puutos pahentaa

  • Happamat maat
  • Kevyet, hiekkaiset maat (huuhtoutuminen)
  • Matala orgaanisen aineen määrä
  • Huonorakenteiset, veden vaivaamat maat
  • Alueet, joissa on vähän teollisuuden päästöjä

Rikki on tärkeä

  • Parempi sadonmuodostus
  • Suurempi sato

Yaran suosittelemat lannoitteetRikki

YaraVita THIOTRAC 300

YaraVita THIOTRAC 300

Peruna: 5 l/ha yksi viikko täydellisen taimettumisen jälkeen. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän välein. Vesimäärä: 200 l/ha. Potatis: 5 l/ha efter fullständig groning. Vid måttlig eller svår spårämnesbrist ges upprepad behandling med 10-14 dagars mellanrum. Vattenmängd: 200 l/ha.

Lue lisää YaraVita THIOTRAC 300

KALIUMSULFAATTI

KALIUMSULFAATTI

Perunat: Kaliumsulfaatti on kloorinarkojen vihannesten ja perunan kaliumtäydennyslannoite. Käyttömäärä keväällä viljavuustutkimuksesta ja muusta K lannoituksesta riippuen 100-400kg/ha, kesälannoituksessa 100-200kg/ha

Lue lisää KALIUMSULFAATTI