Fosforin puute pahentaa

 • Happamat tai hyvin kalkkipitoiset (alkaaliset) maat
 • Matala orgaanisen aineen määrä
 • Kylmät tai märät olosuhteet
 • Kasvusto, jonka juuristo on heikosti kehittynyt
 • Maat, joissa on vähän fosforia
 • Maat, joissa on paljon varastofosforia
 • Rautapitoiset maat

Fosfori on tärkeä

 • tehostaa mukulanmuodostusta
 • Lisää mukulalukua
 • Vaikuttaa kokojakaumaan
 • Tehostaa sadonmuodostusta ja lisää satoa
 • Lisää kuiva-ainepitoisuutta ja tärkkelyspitoisuutta
 • Parantaa varastointisäilyvyyttä

Yaran suosittelemat lannoitteetFosfori

YaraVita SOLATREL

YaraVita SOLATREL

Perunat: Käyttömäärä 10 l/ha. Mukulalukumäärän kasvattamiseen: Ruiskuta mukulan muodostumisen alussa. Mukulakoon kasvattamiseen: Ruiskuta aikaisessa mukulan turpoomisvaiheessa ja uusi tarvittaessa käsittely 10 -14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200-400 l/ha. Potatis: 10l/ha och behandling. Spruta 1 vecka efter 100% uppkomst och vid behov 10-14 dagar senare. För att främja knölantalet spruta vid begynnande knölsättning. För att främja knölstorlek spruta vid tidig knölsättning och vid behov 10-14 dagar senare. Vattenmänged: 200-400 l/ha

Lue lisää YaraVita SOLATREL

YaraVita STARPHOS MnP

YaraVita STARPHOS MnP

Peruna: 3 l /ha yksi viikko täydellisen taimettumisen jälkeen. Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusi käsittely 10–14 päivän välein. Lisäkäsittely 3 l/ha mukuloiden täyttymisvaiheessa lisää mukuloiden kokoa. Vesimäärä 200 l/ha Potatis: 3 l /ha en vecka efter fullständig plantuppkomst. Vid måttlig och kraftig näringsbrist upprepas behandlingen med 10–14 dagars mellanrum. En ytterligare behandling med 3 l/ha när knölarna växer till ger större knölstorlek. 200 l vatten/ha.

Lue lisää YaraVita STARPHOS MnP