Fosforin vaikutus nurmisatoon

Fosforilla on tärkeä rooli kasvin monissa aineenvaihdunta- ja entsyymitoiminnoissa. Vaikka fosforin tarve on typpeen verrattuna alhainen, niin sen saanti on välttämätöntä. Se nopeuttaa ja parantaa nurmen kasvua ja se on tärkeä sadon lisäykselle.

Fosforilannoituksen satovaste eri fosforiluokan mailla

Nurmisadot eri viljavuusfosforiluokissa

Maan pH-luvun vaikutus fosforin käyttökelpoisuuteen

Fosforin otto

Fosforin satovaste riippuu maan viljavuudesta. Alhaisen viljavuusfosforin mailla saadaan fosforilannoituksella korkeammat satovasteet. Kuitenkin pH:n rajoittama fosforin saatavuus ja fosforin vähäinen liikkuvuus maaperässä, etenkin kylmissä ja märissä olosuhteissa keväällä, aiheuttaa usein fosforin puutetta myös hyvän fosforitilan mailla. Tutkimukset osoittavat, että keväinen fosforilannoitus parantaa typpilannoituksen satovastetta jopa korkean viljavuusfosforin mailla.

Maan lämpötilan vaikutus fosforin saatavuuteen