Metsän tuotto

Kun haluat parasta tuottoa puuntuotannon investoinnillesi, metsänlannoitus on selkeästi kannattavin vaihtoehto. Kangasmetsissä saadaan yleisesti 10–20 % vuotuista tuottoa sijoitukselle.

Metsän tuotto

Lannoituksen tuotto perustuu puuston kasvun ja laadun paranemiseen, arvokasvun nopeutumiseen, harvennushakkuutulojen aikaistumiseen ja kiertoajan lyhenemiseen. Lannoitusinvestoinnin riskit rajoittuvat lähinnä tukkipuun kantohinnan kehitykseen ja mahdollisiin luonnontuhoihin.

Kustannukset, tuet ja vähennykset

Metsänlannoituksen kustannukset muodostuvat lannoitteiden hinnasta ja levityskustannuksista. Levityksen osuus kustannuksista on noin 40 prosenttia, minkä toki säästät, jos teet työn itse.

Kun suunnittelet metsän terveyslannoitusta, kysy omalta metsäasiantuntijaltasi mahdollisuutta saada valtion Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista avustusta lannoite-­, levitys-­ ja työnjohtokustannuksiin. Kasvatuslannoituksiin ei myönnetä avustusta.

Muista myös, että metsänlannoituksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähennyskelpoinen menoerä metsäverotuksessa. Verovähennysoikeus parantaa entisestään lannoituksen erinomaista kannattavuutta.

Metsänlannoitus Keuruulla