Artikkeli

Boorin puutos on yleistä Suomen metsissä

Boori on metsien kasvulle välttämätön hivenravinne. Sen puute aiheuttaa puissa kasvuhäiriöitä, ja seurauksena on laatu- ja kasvutappioita. Boorin puutteen voi korjata nopeasti vaikuttavalla YaraVita Bortrac -terveyslannoituksella.


Boorin puutosta tavataan metsissä  ympäri Suomea, mutta etenkin Keski- ja Itä-Suomessa se on yleistä. Puutosta voi esiintyä yksittäisissä puissa tai laajempina alueina. Tyypillisesti boorin puutokset löytyvät metsistä entisiltä kaski- ja laidunmailta, rantaniittyjen taimikoista ja nuorista metsistä.  Suuri riski boorin puutokseen on myös turvemailla, erityisesti metsitetyillä turvepelloilla.

Boorin puutosta esiintyy kaikilla puulajeilla, niin kuusikoissa, männiköissä kuin koivikoissakin. ”Jos puuston boorin saanti ei ole kunnossa, ei tule myöskään hakkuutuloja”,  muistuttaa myyntipäällikkö Samuli Kallio Yara Suomesta. Kallio kannustaa metsänomistajia tähtäämään tukkipuun kasvatukseen, sillä nykyhinnoilla tukki on noin kolme kertaa arvokkaampaa kuin kuitupuu.

”Jos puuston boorin saanti ei ole kunnossa, ei tule myöskään hakkuutuloja.”

Boorinpuutoksen näkee puun latvasta

Boorin puutoksessa puun latvasilmu vaurioituu tai kuolee kokonaan.Kallio esittelee boorin puutosoireita metsäpalstalla Tuusniemellä Kuopion kupeessa.

”Boorin puutoksessa puun latvasilmu vaurioituu tai kuolee kokonaan”,  kertoo Kallio ja osoittaa vieressä kasvavaa mäntyä.  Puutoksesta kärsivä puu alkaa kasvattaa ohituskasvaimia, jolloin latvustosta tulee monilatvainen ja oksikas. Tämä häiritsee pituuskasvua, ja tappiot ovat selvät.

Hyvään kasvuun tarvitaan kaikkia ravinteita tasapainoisesti. ”Boorin puutos vaikeuttaa myös muiden ravinteiden ottoa”, Kallio täsmentää.

”Terveyslannoituksen vaikutuksen näkee heti seuraavana kesänä. Kasvu korjaantuu ja puuston kasvu elpyy. Eron näkee omin silmin”, kertoo levitysurakoitsija Esa Peltonen.

Yaralla laadukkaat boorilannoitteet

Boorin puutoksen voi helposti korjata maalevitteisellä YaraVita Bortrac -lannoitteella.

"Teen reppuruiskuun väkevän liuoksen. Siihen tulee 30 litraa vettä ja 15 litraa YaraVita Bortrac -lannoitetta", kertoo Peltonen.

Ensiharvennyksen jälkeen metsien kasvatuslannoitukseen Kallio suosittelee YaraBela Metsäsalpietaria ja YaraMila Metsän NP-lannoitetta.

 

Lue juttu kokonaisuudessaan Leipä leveämmäksi 2/2018 -lehdestä