7 syytä lannoittaa metsää

Tasapainoinen lannoitus on metsien elinvoimaisuuden ja hyvän kasvun perusedellytyksiä. Metsänlannoituksella on useita etuja – sillä edistetään puuston kasvua ja parannetaan laatua.

7 syytä lannoittaa metsää

1. Enemmän puuta seuraavassa hakkuussa

Lannoituksen vaikutusaika on 6–8 vuotta ja lisäkasvu on tyypillisesti 15–20 mottia hehtaarille. Tämä tarkoittaa noin 15 prosentin vuotuista sisäistä korkoa lannoitusinvestoinnille, kun investointi koostuu lannoite- ja levityskustannuksista.

2. Lyhyempi kiertoaika ja harvennusväli

Kasvun paraneminen tarkoittaa lyhyempää kiertoaikaa ja harvennusväliä. Tämä korostuu oikeaan aikaan harvennetuissa havupuustoissa. Harvennukset kannattaa siis tehdä ajallaan, jotta puuston ja latvusten kunto pysyy hyvänä. Lannoittamalla pääset seuraavaan hakkuuseen jopa kuusi vuotta aiemmin.

3. Enemmän ja laadukkaampaa tukkia päätehakkuussa

Suomalaisen mekaanisen metsäteollisuuden tärkein puulle asettama laatukriteeri on järeys. Puuston järeyttä lisätään lannoituksella. Tämä on etu niin hakkuussa, kuljetuksessa kuin jalostuksessakin. Kangasmaiden lannoituksia tehdään aikaisintaan ensiharvennuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että puiden oksaisuuslaatu on jo määräytynyt ja lannoitus ei voi sitä heikentää. Päinvastoin laatu paranee sen takia, että vähäoksaisen tyvitukin ja terveoksaisen latvatukin osuus tukin kertymästä lisääntyy.

4. Metsä sitoo enemmän hiilidioksidia

Lannoituksen aiheuttama kasvunlisäys sitoo jopa 10 tonnia hiilidioksidia hehtaarille. Lannoitteen valmistuksen ja levityksen aiheuttama hiilidioksidi päästö on noin 0,5 tonnia hehtaarille. Kun lannoitukseen käytetään Yaran valmistamia, matalan hiilijalanjäljen lannoitteita, metsän hiilensidonnan suhde lannoituksen hiilijalanjälkeen on 10:1. Yhden-kahden metsähehtaarin lannoituksella saatu hiilensidonta vastaa yhden suomalaisen ihmisen tuottamaa keskimääräistä hiilijalanjälkeä vuodessa. Lannoituksen ilmastotase on siis todella positiivinen.

Lue lisää Yaran Hiilijalanjälkitakuusta

 

5. Marja- ja sienisato kasvavat

Lannoitus pääsääntöisesti lisää marja- ja sienisatoja. Erityisesti kuivahkoilla kankailla mustikan sato voi jopa moninkertaistua. Marjoja ja sieniä voi kerätä huoletta vaikka heti lannoitteen levityksen jälkeen. Metsälannoitteet valmistetaan samoista raaka-aineista kuin pelloilla ja puutarhoissa käytettävät lannoitteet.

6. Metsätilan arvo kasvaa

Lannoitus lisää kasvua ja metsän elinvoimaisuutta 6–8 vuoden ajan, mikä lisää välittömästi metsätilan arvoa. Tämä kannattaa muistaa esimerkiksi sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa. Metsätilan luovuttaja voi vähentää kustannukset verotuksessa ja uusi sukupolvi saa arvokkaamman ja paremmin kasvavan metsätilan hallintaansa. Lannoitus siis kannattaa hyvin vaikka puunmyyntituloja ei itse tarvitse.

7. Lannoituskustannukset voi vähentää puun myyntiverotuksessa

Lannoituskustannukset vähennetään puunmyyntiverotuksessa kertapoistona. Lannoitus on hyvä tapa sijoittaa osa metsätuloista takaisin metsään. Esimerkiksi tyypillinen varttuneen 50–60 vuotiaan metsän harvennus tuottaa noin 2 000 € tulon hehtaarilta. Lannoituskustannus on tästä noin viidesosa.

Metsänlannoitus