Rehumaissin lannoitusohjelma

Rehumaissin lannoitusohjelma

Rehumaissi on hyvä karkearehuvaihtoehto märehtijöiden ruokintaan Eteläisessä Suomessa etenkin alueilla, joilla kevään ja kesän kuivuus heikentää nurmisatoja. Näillä kuivuudesta kärsivillä peltolohkoilla menestyvät erilaiset apilat ja mailaset nurmiheiniä paremmin ja korjatun säilörehun raakavalkuaispitoisuus on korkea. Ruokinnassa apilapitoisen säilörehun kumppaniksi soveltuu hyvin rehumaissi, jonka raakavalkuaispitoisuus on alhainen, mutta kuitu- ja tärkkelyspitoisuus korkea.

Lannoitusohjelma

Karjanlanta rehumaissin lannoituksessa

Rehumaissi tarvitsee yhtä paljon typpeä kuin kaliumia sadonmuodostukseensa. Rehumaissin kaliumtarve on mahdollista tyydyttää karjanlannalla, mutta täydennyslannoitusta tarvitaan etenkin typen ja fosforin sekä hivenravinteiden osalta. Karjanlanta ei juurikaan sisällä rikkiä, joten rehumaissin rikintarve tyydytetään myös YaraMila-lannoitteella ja YaraVita-lehtilannoitteella.

Hitaan alkukehityksen vuoksi rehumaissi pystyy myös hyödyntämään karjanlannan ravinteet nopeakasvuisia nurmikasveja tai viljoja paremmin. Liiallista karjanlannan käyttöä tulee kuitenkin välttää, sillä hidas alkukehitys ja vähäinen ravinteiden tarve alkukasvukaudesta lisää ravinteiden huuhtoumariskiä.

Karjanlannan täydennyslannoitus rehumaissilla

Ympäristökorvauksessa asetettu typpilannoituksen enimmäismäärä vaihtelee 100–140 kg N/ha (eloperäiset - vähämultaiset tai multavat maalajit) välillä. Fosforia on puolestaan mahdollista käyttää 5–40 kg P/ha (hyvä – huono viljavuusfosfori).

Lannoitusohjelman ravinnemäärät riittävät 10 t ka/ha rehumaissisadolle.

Typpi lisää tähkien lukumäärää

Typpi vaikuttaa merkittävästi tähkien lukumäärään rehumaissilla. Mikäli mahdollista, typen tarjonta kannattaa jakaa kylvö- ja lisälannoitukseen. Lisälannoitus tehdään, kun rehumaississa on 5-6 kasvulehteä (V5) käyttämällä nopealiukoista YaraLiva Nitrabor-lannoitetta 150 – 300 kg/ha. YaraLiva Nitrabor ei aiheuta polttovioituksia maissin lehtihangoissa. Lisälannoitus tehdään 50-60 cm korkeaan maissikasvustoon, jolloin levitys keskipakoislevittimellä on mahdollista.