Ohjeet lannoitemyyjille

Räjähdysaineiden lähtöaineita koskeva EU-asetus 98/2013 astui voimaan 2.9.2014. Asetuksen tarkoituksena on mm. varmistaa, että ammoniumnitraattipitoisia lannoitteita ja viljelyssä tarvittavia erikoistuotteita hankitaan vain valmistajan ilmoittamaan sallittuun käyttötarkoitukseen.

EU-asetus rajoittaa muiden kuin viljelijöiden mahdollisuuksia hankintaan sekä varmistaa, että räjähdysaineiden lähtöaineiden huomattavista katoamisista ja varkauksista sekä epäilyttävistä liiketoimista/ostoyrityksistä ilmoitetaan viranomaisille.

Lannoitteita voidaan myydä ammatti-, liike- ja elinkeinotoiminnan harjoittajille eli viljelijöille, kuten tähänkin asti.

Yaran tuotteet, joita asetus koskee

Tuotteet, joita saa myydä kuluttajille vain, jos heillä on poliisin myöntämä, voimassaoleva ”lähtöaine”-lupa. Hakemuksen hakuohjeet ovat poliisi.fi-sivuilla.

  • Typpihappo 60 %

Tuotteet, joiden epäilyttävistä ostoyrityksistä sekä merkittävistä katoamisista tai varkauksista on ilmoitettava poliisille.

  • Krista K Plus
  • YaraLiva Calcinit ja YaraLiva Nitrabor
  • Yara CAN27 + Mg
  • YaraBela Axan
  • YaraBela Hivensalpietari Se+
  • YaraBela Suomensalpietari
  • YaraBela Seleenisalpietari
  • YaraBela Metsäsalpietari

Ilmoitus tehdään Keskusrikospoliisin (KRP) tiedusteluosastolle:

sähköposti: lahtoaine.krp@poliisi.fi
puhelin: 050 417 7229 (arkisin 8-16)

Epäselvissä tapauksissa myyjän tulee kieltäytyä myymästä tuotteita.