Taloudellinen tulos


Onnistunut sato on keskeinen tekijä viljanviljelyn kannattavuudessa. Jaetulla lannoituksella voidaan pienentää lannoitteen käyttöön liittyvää kustannusriskiä sekä optimoida lannoitustaso kasvukauden satopotentiaalia ja sadon laatutavoitteita vastaavaksi. Täsmälannoitus kuuluu lannoituksen optimoinnin keinovalikoimaan. Täsmälannoituksella voidaan parantaa sadon tasalaatuisuutta, vähentää lakoa, nostaa satotasoa 3 % ja pienentää typen hävikkiä kolme kiloa hehtaarilta.

Hyvälaatuinen nurmirehu alentaa rehukustannuksia ja parantaa tilan valkuaisomavaraisuutta

Laadukas nurmirehu, joka täyttää korkeatuottoisen karjan vaatimukset, alentaa rehukustannuksia talven aikana ja parantaa tilan valkuaisomavaraisuutta. Nurmirehun energia-arvoon vaikutetaan oikealla korjuuajankohdalla ja raakavalkuaispitoisuuteen riittävällä typpilannoituksella.

Yaran Carbo-pilottitiloilla nurmirehun raakavalkuaispitoisuus oli suuresta, yli 9000 kg ka/ha nurmisadosta huolimatta optimissa eli noin 150 g/kg ka. Lannoitekustannuksia säästettäessä tai lannoitettaessa pelkällä lietteellä, laskee nurmirehun raakavalkuaispitoisuus helposti 120 g/kg ka.

Matalan raakavalkuaispitoisuuden (120 g/kg ka) täydentäminen ruokinnassa nostaa ruokintakustannuksia 120 lypsävän lehmän karjassa noin 11 000 €/vuosi. Samalla maitotilan valkuaisomavaraisuus laskee 10 %.

Lähde: Ruokintasuunnitelmat AgriVision WinOpti.net – ohjelmalla, TK Maatilapalvelut Oy.