Yaran ympäristövaikutusten mittaaminen
Yaran ympäristövaikutusten mittaaminen

Yaran ilmastoviisaat kasviravitsemusratkaisut

Yaran ilmastoviisailla kasviravitsemusratkaisuilla tuotetaan positiivisia vaikutuksia niin ilmastoon, maan kasvukuntoon, resurssien käytön tehokkuuteen, luonnon monimuotoisuuteen kuin viljelijän talouteen. Tavoitteena on maatalouden haitallisten ympäristövaikutusten minimointi, sekä maan kasvukunnon ja hiilensidonnan parantaminen eli niin kutsuttu uudistava viljely.