Miten onnistua nurmenviljelyssä ensi vuonna?

Kulunut kasvukausi oli nurmenviljelyssä haasteellinen. Myöhäinen kevät ja viileä sää hidastivat nurmen kasvuunlähtöä. Nurmikasvustoissa oli myös vakavia ravinnepuutoksia.

Miten onnistua nurmenviljelyssä ensi vuonna?
Yllä olevasta kuvasta näkyy hyvin miten yhdenkin ravinteen puute vaikeuttaa nurmen kasvuun. Vasemman puoleinen kasvusto on saanut kaikki ravinteet YaraMila-lannoituksella. Seuraavissa näytteissä kussakin on yhden ravinteen puutos: fosforin puutos, kaliumin puutos, typen puutos ja rikin puutos. Kuten kuvasta näkyy lähtökohtana onnistuneessa nurmenviljelyssä on tasapainoinen YaraMila-lannoitus.

Kasvukausi 2017

Kuluneen kasvukauden nurmikasvustot olivat vaihtelevia ja talvituhoja esiintyi paikoitellen runsaasti. Ensimmäinen nurmen korjuu viivästyi viikon-kaksi ja sato jäi monin paikoin 20-40 % normaalia pienemmäksi. Yara Megalab tulosten mukaan puutosoireita oli etenkin fosforista, kaliumista, rikistä, magnesiumista ja sinkistä. Kakkossadolla tyypillisiä puutteita olivat typpi ja rikki. Sellaiset nurmilohkot olivat vähissä, joissa silminnähtäviä kaliumin, rikin ja fosforin puutosoireita ei olisi ollut.