Teknisten nitraattien käsittely ja varastointi

Tukea jokapäiväiseen turvalliseen ja tehokkaaseen toimintaan

Jos haluat helppokäyttöisiä ja turvallisia teknisiä nitraatteja, voit luottaa Yaraan. Tehokasta ja turvallista räjähdevalmistusta varten tarvitaan muutakin kuin tuotteet. Yara on mukana teknisten nitraattien toimitusketjun jokaisessa vaiheessa ja tukee asiakkaan päivittäistä toimintaa. Ongelmat on tehty ratkaistaviksi. Yaran ammonium- ja kalsiumnitraatit ovat laitosten järjestelmäkäyttäjien tai esimiesten päivittäisessä käytössä.

Yaran asiantuntijat ovat valmiina antamaan teknistä tukea. Olemme ongelmanratkaisijoita ja tarjoamme tuotteiden lisäksi teknistä asiantuntemusta ja osaamista. Tuotteen toimituksen ja turvallisen käsittelyn osalta tarjoamme asiantuntemustamme seuraavissa asioissa:

Shipping with effective tools for container discharge

Laivaus ja tehokkaat työkalut konttien purkuun

Handling of shipment documentation paperwork

Laivausasiakirjojen käsittely

Designing storage facilities

Varastointitilojen suunnittelu optimaalisten varastointiolosuhteiden mukaisiksi

Sharing knowledge through the delivery of on-site training

Tiedon jakaminen antamalla koulutusta paikan päällä

Yaran lupaus: turvallisuus on tärkeintä

Turvallinen tuotantoLuotettavat kuljetus- ja laivausratkaisutParhaiden käytäntöjen jakaminen asiakkaittemme ja kumppaneittemme kanssa
 • ISO-sertifioidut tuotantolaitokset, jotka noudattavat EU-säädöksiä ja kansainvälisiä standardeja
 • Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) jokaiselle tuotteelle
 • Pitkä kokemus tuotannosta ja kuljetuksesta ilman vakavia vahinkoja
 • Korkealaatuinen kuljetusketju
 • Käytössä aina parasta saatavilla olevaa tekniikkaa
 • Pienempi riski tuotteiden sekoittumiseen: lastausalueilla ei ole yhteensopimatonta tuotantoa
 • Turvallisuustarkastukset
 • Tuoteseminaarit
 • Aktiivinen osallistuminen SAFEX-toimintaan

Tekniset nitraatit siviiliräjähteissä: Product Stewardship

Yara on sitoutunut noudattamaan tuotevastuuohjelman periaatteita (Product Stewardship), jotka Euroopan lannoitetuottajien järjestö (EFMA) määritteli vuonna 2003.

Tuotteenhallintaohjelmamme kattaa koko toimitusketjun tehdastuotannosta jakeluun:

 • tuoteinnovaatioista valmiissa tuotteissa käytettävien raaka-aineiden hankintaan
 • tuotannosta varastointiin
 • jakeluverkostossa toimituksesta tuotteen käyttöön.

Teknisten nitraattien tuotehallintaohjelmaan sisältyvät

 • tuoteturvallisuus 
 • ympäristön kunnioittaminen 
 • tavoitteena nolla tapaturmaa tuotteiden valmistuksessa 
 • varkauksien ja tuotteiden katoamisen ehkäisy.