Rikkivety teollisuuslaitoksissa

Rikkivety teollisuuslaitoksissaSaatko valituksia hajusta? Silloin on aika toimia!

Useiden teollisuudenalojen prosesseissa tai jäteveden käsittelylaitoksissa syntyy rikkivetyä. Rikkivetypäästöt aiheuttavat hajuhaittoja, joista tehtaan lähiympäristön asukkaat helposti valittavat. Lisäksi työntekijät altistuvat salakavalasti vaaralle; rikkivety on myrkyllinen kaasu.


Taistelu rikkivetyä vastaan: jo sadat teollisuuslaitokset käyttävät YaraNutriox™ia

Yara on auttanut useita teollisuuslaitoksia Euroopassa ja muualla maailmassa taistelemaan rikkivetyä vastaan. Yara on kehittänyt ehkäisevän ratkaisun: YaraNutriox™ sisältää nitraatteja, joiden vaikutus on ehkäisevä ja pitkäkestoinen.

Todistetusti toimiva YaraNutriox™ tarjoaa täyden palvelun ja alhaiset kustannukset taisteluun rikkivetyä vastaan

 • Hallitse YaraNutriox™in kulutusta ja estä rikkivetypäästöt: asennamme toimipaikkaasi työkalut, joiden avulla pystyt hallitsemaan rikkivedyn ehkäisemiseen käytettyjen tuotteiden kulutusta
 • Pystyt valvomaan tuotteen ruiskutusta ja varmistamaan rikkivetyä ehkäisevän käsittelyn tehokkuuden reaaliajassa
 • Annostusta voi muuttaa verkon välityksellä, jolloin tuotetta kuluu vain tarvittava määrä

Paperitehtaista pääse joskus ympäristöön hajuja, jotka vaikuttavat naapurustoon. Hajuhaitat liittyvät usein tehtaan oman jätevedenkäsittelyjärjestelmän rikkivetypäästöihin. Myös kiertovedessä kasvavat mikrobit saattavat synnyttää hajuja. Sulfaattiselluloosan valmistuksessa syntynyt liete ja jätevesi on käsiteltävä, ennen kuin ne saa päästää tehtaalta. Paperi- ja sellutehtaissa syntyy runsaasti lämmintä, orgaanista ainetta sisältävää jätevettä, joka tarjoaa erinomaisen kasvualustan bakteereille. Paperi- ja sellutehtaan lietteet ja jätevedet saattavat vapauttaa ilmaan rikkivetyä, minkä seurauksena lähiympäristön asukkaat helposti valittavat hajuhaitoista.

Monet paperitehtaat ehkäisevät rikkivetyä YaraNutriox™illa

Vuodesta 1991 alkaen YaraNutriox™in rikkivetyä ehkäisevä vaikutus on auttanut useita paperi- ja sellutehtaita Euroopassa ja muualla maailmassa kamppailemaan rikkivety- ja merkaptaanipäästöjä vastaan. YaraNutriox™ on biologinen menetelmä, joka ehkäisee rikkivetyä ja sen aiheuttamia hajuhaittoja.

Merkaptaanit: nopea ja turvallinen ratkaisu

EcoNOx® on Yaran tarjoama ratkaisu pahanhajuisten kaasujen torjuntaan jäteveden käsittelylaitoksissa, teollisuussovelluksissa ja jätevesilietteen vedenerotusprosessissa. EcoNOx on nopea ja tehokas ratkaisu rikkivetyjen ja merkaptaanien käsittelyyn. EcoNOx on tehokas hapetin. Sen aktiivisia aineita käytetään ympäristösovelluksissa, kuten juomaveden, pintavesien ja maaperän käsittelyssä. EcoNOx parantaa flokkulanttien tehoa jätevesilietteen vedenerotusprosessissa. EcoNOx myös saostaa raskasmetalleja ja neutraloi muita aineita, kuten fenoleita.

Miten EcoNOx ehkäisee merkaptaaneja?

Rikkivetyä ja hajuhaittoja ehkäisevä käsittely sellu- ja paperitehtaissa:

 • laitoksen lieteputkiverkosto
 • hiutaloimissäiliöt
 • suodatinprässi
 • lietteen varastointisäiliöt

Lisätietoja paperi- ja sellutehtaiden merkaptaanien käsittelystä EcoNOxilla

Rikkivedyn haitat eivät rajoitu pahaan hajuun

Rikkivety on myrkyllinen kaasu, jolta laitoksen työntekijät on suojattava.

Optimoi rikkivedyn ehkäisemisessä käytettyjen tuotteiden määrät

Ratkaisun kustannukset määräytyvät ongelman laajuuden perusteella. Teknikkomme suunnittelevat asiakaskohtaiset ratkaisut ongelmien poistamista varten. Ratkaisu käsittää työkalut, joiden avulla ruiskutusta voidaan säädellä ja käsittelyn vaikutusta rikkivetyyn ja merkaptaaneihin tarkastella reaaliaikaisesti. Annostusta voi muuttaa kauko-ohjatusti, jolloin tuotetta käytetään vain sen verran kuin on tarpeen.

Hajuhaitat elintarviketeollisuudessa: Pahan hajun aiheuttaja saattaa olla rikkivety.

Elintarviketeollisuuden jätevedessä on usein runsaasti biohajoavaa orgaanista jätettä. Jätevedenkäsittelylaitoksesta tulevat hajut ovat yksi monista elintarviketeollisuuden ympäristövaikutuksista. Rikkivedyn ja merkaptaanien aiheuttamia hajuhaittoja esiintyy varsinkin seuraavissa teollisuuslaitoksissa:

 • teurastamot
 • elintarviketehtaat
 • juomatehtaat.

Hajut vaikuttavat laitoksen lähistöllä asuvaan yhteisöön. Hajuhaitta saattaa liittyä rikkivetypäästöihin. Teurastamoilla sekä säilyke- ja einestehtaissa juuri jätevedet ovat se syy, miksi rikkivedyn ja hajuhaittojen ehkäisymenetelmät ovat tarpeen.

Monissa elintarviketeollisuuden laitoksissa rikkivetyä ehkäistään YaraNutriox™illa

Vuodesta 1991 alkaen YaraNutriox™in rikkivetyä ehkäisevä vaikutus on auttanut useita elintarviketeollisuuden laitoksia Euroopassa ja muualla maailmassa kamppailemaan rikkivetypäästöjä vastaan. YaraNutriox™ on biologinen menetelmä, joka ehkäisee rikkivetyä ja sen aiheuttamia hajuhaittoja.

Rikkivedyn haitat eivät rajoitu pahaan hajuun

Rikkivety on myrkyllinen kaasu, jolta laitoksen työntekijät on suojattava.

Optimoi rikkivedyn ehkäisemisessä käytettyjen tuotteiden määrät

Ratkaisun kustannukset määräytyvät ongelman laajuuden perusteella. Teknikkomme suunnittelevat asiakaskohtaiset ratkaisut ongelmien poistamista varten. Ratkaisu käsittää työkalut, joiden avulla ruiskutusta voidaan säädellä ja käsittelyn vaikutusta rikkivetyyn ja merkaptaaneihin tarkastella reaaliaikaisesti. Annostusta voi muuttaa kauko-ohjatusti, jolloin tuotetta käytetään vain sen verran kuin on tarpeen.

Luonnollisen haihtumisen aiheuttama viinien liettyminen on yleinen ilmiö erityisesti Välimeren maissa. Haihtumisaltaassa muodostuvat hajut voivat olla hyvinkin voimakkaita ja liittyvät rikkivetyyn: Hapenpuutteen ja mikrobitoiminnan seurauksena rikkivetyä alkaa kehittyä. Tilanteen korjaamisen vaikutukset jäävät yleensä heikoiksi.

Vuonna 2007 Yara kehitteli yhdessä INRA:n kanssa ennaltaehkäisevän prosessin, jossa altaaseen lisätään nitraatteja. Prosessin nimi on WiNOx. Annostelu perustuu virtausnopeuteen ja altaassa olevan viinin määrään. Ehkäisevä käsittely estää pahanhajuisten yhdisteiden muodostumisen. Se ratkaisee rikkivety- ja hajuongelmien aiheuttajan.

WiNOx palkittiin SITEVI-messuilla vuonna 2007.

Rikkivety ja jalostamot

Hajut jalostamoissa

Rikkivedyn aiheuttamia hajuhaittoja on erityisesti öljynjalostamoissa:

 • terminaaleissa sijaitsevat säiliöt
 • meriveden valmistelualue
 • vesipaino
 • palonsammutukseen tarkoitetut vesisäiliöt.

Rikkivedyn PetroCare-käsittely öljynjalostamoissa

Vuodesta 1991 alkaen petrokemianteollisuudelle kehitetyn PetroCaren rikkivetyä ehkäisevä vaikutus on auttanut useita öljynjalostamoita kamppailemaan rikkivetypäästöjä vastaan. PetroCare on biologinen menetelmä, joka ehkäisee rikkivetyä ja sen aiheuttamia hajuhaittoja. PetroCarea voidaan käyttää myös öljykentillä ja öljynporauslautoilla.

Pidä rikkivedyn ehkäisykustannukset kurissa: valitse PetroCare

Ratkaisun kustannukset määräytyvät ongelman laajuuden perusteella. Teknikkomme suunnittelevat asiakaskohtaiset ratkaisut ongelmien poistamista varten. Ratkaisu sisältää työkalut, joiden avulla ruiskutusta voidaan säädellä ja käsittelyn vaikutusta rikkivetyyn ja merkaptaaneihin tarkastella reaaliaikaisesti. Annostusta voi muuttaa verkon välityksellä, jolloin tuotetta kuluu vain tarvittava määrä.