Ehkäise rikkivedyn muodostumista ja hajuhaittoja YaraNutriox™-liuoksella

Oikea annostelu ehkäisee hajuhaittoja

YaraNutriox™ ehkäisee rikkivetypäästöjä ja hajuhaittoja. Käsittelymenetelmän toimitus sisältää myös kattavat palvelut:

  • Rikkivedyn aiheuttamien hajuhaittojen lähde diagnosoidaan paikan päällä
  • Ehkäisykäsittely
  • Annostelun hallinta

YaraNutriox™in dynaaminen annostelumenetelmä tarkoittaa sitä, että käytät aina vain sen verran YaraNutriox™ia, kuin tarvitaan hajuhaittojen ja työntekijöiden riskin altistua viemäriverkoston myrkyllisille kaasuille eliminoimiseksi.

Toisin kuin eräät muut vastaavat liuokset ja tuotteet, YaraNutriox™ on vaaraton käyttää ja ehkäisee myös rikkivedyn syövyttävät vaikutukset.

Rikkivedyn (H2S) kohdalla ehkäisy on parannuskeinoa parempi

Rikkivedyn muodostumiseen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin:

Rikkivetypäästöjen eliminoiminen Rikkivetypäästöjen ehkäiseminen
  • Rautakloridi ja rautasulfidi poistavat viemärissä tai käsittelylaitoksella syntyneen rikkivedyn.
  • Nämä aineet ovat kuitenkin vaarallisia ja syövyttäviä.
  • Lisäksi niiden avulla saavutetut tulokset kestävät vain hetken: niiden teho kohdistuu vain jo muodostuneeseen rikkivetyyn, ja reaktiossa syntyy saostuma.
  • Yaran kehittämän YaraNutriox™in teho perustuu nitraattisuoloihin
  • Se on menetelmänä biologinen ja vaaraton
  • Toiminta on jatkuvaa: YaraNutriox™ ehkäisee rikkivedyn muodostumista vaikuttamalla suoraan sen lähteeseen

Yara kehitti ja patentoi YaraNutriox™in 1990-luvulla rikkivedyn käsittelyyn. Nykyään sitä käytetään sadoissa toimipaikoissa Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. YaraNutriox™ on nitraattiliuos, joka toimii ennaltaehkäisevästi ja kestävästi. Se ehkäisee rikkivedyn muodostumista luonnollisesti ja vaikuttaa välittömästi jätevedenpuhdistamoiden viemäriverkoston ja teollisuuden jätevesilaitosten myrkyllisyyteen.

Optimising your consumption

Kulutuksen optimointi

Verkkopohjainen järjestelmä (www.enutriox.com) ja rikkivedyn aistivat tunnistimet antavat dynaamista palautetta, jonka avulla annostusta voidaan säätää täsmälleen tarvetta vastaavaksi.