Hajuhaitat ja rikkivedyn torjunta

YaraNutriox™-käsittely ehkäisee tehokkaasti rikkivedyn muodostumista

Rikkivety eli H2S on myrkyllinen kaasu, jota esiintyy usein jätevesijärjestelmissä, jäteveden käsittelyssä ja teollisuuden jätevesien käsittelylaitoksissa. Rikkivetyä muodostuu viemäreissä jäteveden biologisen toiminnan seurauksena.

Rikkivedyn hajuhaittojen torjuntaan on olemassa erilaisia järjestelmiä. Jotkin niistä peittävät ongelman ja toiset, kuten YaraNutriox™, estävät ongelman synnyn. YaraNutriox™ on Yaran 1980-luvulta asti kehittämä luonnollinen prosessi. Sitä käytetään sadoissa kunnissa rikkivedyn aiheuttamien ongelmien torjuntaan.

YaraNutriox™-järjestelmä estää rikkivedyn ja siitä aiheutuvien hajujen muodostumista. YaraNutriox™-järjestelmä toimii ongelman lähteessä ja annostelee automaattisesti tarvittavan määrän erityisiä ravinteita oikeaan kohtaan oikeaan aikaan viemärijärjestelmissä tai jäteveden käsittelylaitoksissa. YaraNutriox™-järjestelmässä käytetään edistyksellistä mallinnusta ja annostelulaitteistoa, joilla varmistetaan optimaalinen annostelutahti ympäristön hajuhaittojen estämistä varten sekä estetään työntekijöiden tai muiden altistuminen erittäin myrkylliselle kaasulle.

Rikkivety on luokiteltu Euroopan unionissa vuodesta 2010 asti myrkylliseksi kaasuksi. Rikkivety on välittömästi tappavaa suurina pitoisuuksina (>1 000 ppm), ja se havaitaan yleensä rikkivedylle tyypillisestä mädän kananmunan hajusta. Tietyn pitoisuusrajan ylittyessä rikkivety kuitenkin lamaannuttaa hajuhermon, joten ihminen ei havaitse hajua. Siksi rikkivedyn torjuntajärjestelmät, kuten Yaran toimittama YaraNutriox™, ovat tärkeitä.

Mitä haistat?

Egg Smell thumbnail

Mädän kananmunan haju

Jos haistat epämiellyttävän, mädän kananmunan hajua muistuttavan hajun, sen aiheuttajana voi olla rikkivety.

Yaran YaraNutriox™-järjestelmä ratkaisee rikkivedyn ja korroosion aiheuttamia ongelmia sekä estää terveyshaitat

sewage thumb

Rikkivedyn torjuminen jäteveden käsittelylaitoksissa

Jäteveden käsittelylaitoksesta tai viemäristä vapautuva rikkivety aiheuttaa hajuhaittoja ympäristön asutukselle. YaraNutriox™ on useissa kohteissa käytettävä ehkäisyjärjestelmä, joka ratkaisee ongelman pysyvästi ja luonnollisesti.

Industrial thumb

Rikkivedyn torjunta teollisuuslaitoksessa

Useat teollisuuslaitokset ympäri maailmaa käyttävät YaraNutriox™-järjestelmää rikkivedyn torjuntaan. YaraNutriox™-prosessi on ennaltaehkäisevä ja kestävä ratkaisu, joka suojaa laitosten työntekijöitä myrkylliseltä rikkivedyltä.

Dosing unit for H2s

Rikkivedyn ja hajujen ehkäiseminen viemäriverkostossa

YaraNutriox™ ehkäisee rikkivedyn ja hajujen muodostumista viemäriverkostossa. Käsittely, siihen sisältyvä täydellinen palvelupaketti ja aktiivinen YaraNutriox™-annostelumalli poistavat hajut ja vähentävät työntekijöiden altistumista myrkylliselle rikkivedylle. YaraNutriox™ in käsittely on turvallista. Lisäksi YaraNutriox™ ehkäisee rikkivedyn syövyttäviä vaikutuksia.