Missioomme,Visioomme ja Arvoihimme

Lue lisää yrityksemme arvoista.

Yara Mission, Vision and Values

Ilmastonmuutos vaikuttaa elämäntapaamme. Maailman väestö jatkaa kasvamistaan. Meillä on yhä enemmän suita ruokittavana, mutta rajallisesti viljelysmaata ja luonnonvaroja. Me pystymme vaikuttamaan. Menestystämme ohjaa yhteinen tietämys ja sitoutuminen visioomme, missioomme ja arvoihimme.

Missiomme

Responsibly feed the world and protect the planet 

Missiomme eli se, mitä teemme ja miksi, määrittelee Yaran tarkoituksen ja roolin maailmassa. Uskomme, että kasvattamalla tietämystä voimme saada aikaan positiivisia globaaleja muutoksia.

Ymmärrämme asiakkaitamme ja heidän motiivejaan. Ymmärrämme, että tieto auttaa ruokkimaan maailman ihmisiä, luomaan kannattavaa liiketoimintaa ja suojelemaan planeettaa väestön kasvaessa ja luonnonvarojen huvetessa.

Visiomme

A collaborative society; a world without hunger; a planet respected

Perustajamme kohtasivat oman aikansa pakottavat haasteet. Yhteistyön ja uteliaisuuden voimalla he yhdistivät ja kasvattivat tietojaan ja auttoivat siten pelastamaan miljoonia ihmishenkiä.

Nykyisin visionamme on laajeneva yhteiskunta, joka tekee yhteistyötä planeettamme suojelemiseksi ja viljelijöiden tukemiseksi. Yhteistyötä tekevä yhteiskunta voittaa kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen liittyvät esteet ja luo ratkaisuja, jotka johtavat maailmaan ilman nälkää.

Arvomme:

Yara Ambition

Ambition

Suoriutuminen yli odotusten,aloitteellinen ja johdonmukainen työskentely Yaran ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yara Curiosity

Curiosity

Rohkeiden kysymysten esittäminen – uteliaisuus – on kulttuurimme ydin. Uteliaisuus johtaa tietoon, ja juuri tiedonhalu sai Yaran kolme ennakkoluulotonta perustajaa torjumaan 1900-luvun alussa uhannutta nälänhätää.

Yara Collaboration

Collaboration

Yhdessä työskentely, johon kuuluu keskinäinen kunnioitus, kumppanuus sekä kaikkien näkökulmien ja lähestymistapojen arvostaminen. Sekä Yaran sisäinen yhteistyö että ulkoinen yhteistyö muun maailman kanssa kerryttää kollektiivista osaamistamme.

Yara Accountability

Accountability

Luotettavuus, vastuun kantaminen sekä Yaran ja yhteiskunnan edun huomioiminen vaikeita päätöksiä tehtäessä. Luottamus ansaitaan ottamalla vastuuta.

Kulttuuri

Yaran yrityskulttuuri perustuu yhtiön perusarvoihin – Ambition, Curiosity, Collaboration ja Accountability – ja sen tavoitteena on tunnistaa ja edistää sekä johtajien että työntekijöiden huippusuorituksia ja korkeita eettisiä standardeja maailmanlaajuisesti.

Vaalimme yhteiseen tietämykseen perustuvaa kulttuuria – olemme kehittäneet tätä tietämystä läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa yli vuosisadan ajan.

Yara on maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimintaa yli 50 maassa, joten sen työyhteisö on erittäin monimuotoinen. Yara näkee tämän monimuotoisuuden vahvuutena. Pyrimme tavoittamaan parhaat kyvyt kaikilla markkina-alueilla ja luomaan maailmanlaajuisen kykyreservin, jonka ihmiset edustavat eri kansallisuuksia, taustoja ja kulttuureja.

Lisäksi Yara on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan omaa Code of Conduct -menettelyohjettaan ja eettisen toiminnan ohjelmaansa sekä yleisesti hyväksyttyjä, YK:n sopimuksessa määriteltyjä periaatteita ihmisoikeuksista, työstä, ympäristöstä ja korruption vastaisuudesta.

Our Strategy

Yarassa uskomme, että tarjoamalla asiakkaillemme tuottavia ratkaisuja, voimme samalla varmistaa tuoton osakkeenomistajillemme ja luoda arvoa yhteiskunnalle.

Tutustu strategiaamme ja yritysmallimme osoitteessa yara.com.