Kotkaniemen tutkimusasema

kotkaniemi logo 2

Kotkaniemen tutkimusasema pähkinänkuoressa

Kotkaniemi on Yara Suomi Oy:n tutkimusasema Vihdissä, noin 50 kilometrin päässä Helsingistä. Alueella on peltoa noin 90 hehtaaria. Tutkimusasemalla  tehdään lannoituksen, kasvinsuojelun ja lajiketestauksen kenttäkokeita. Kokeiden ulkopuolelle jäävää alaa viljellään ympäristökorvausjärjestelmän mukaisesti.

Kotkaniemi image field half
• Noin 100 kenttäkoetta ja yli 4 500 koeruutua 

• Kevät- ja syysviljojen, öljykasvien ja nurmien lannoitteiden ja lannoitusohjelmien tutkimus 

• Kenttäkoetoiminta yhteistyöviljelijöiden pelloilla 

• Koulutuspaikka ja retkikohde viljelijöille

Kotkaniemessä tutkitaan ravinneratkaisut käytännössä. 

Katso video!

Kun viljelijä vierailee Yara Kotkaniemen koeruuduilla, hän näkee miten eri lajike- ja lannoitusratkaisut toimivat käytännössä.

Ympäristönhoito Yara Kotkaniemessä

Hereford-nautoja laiduntamassa Yara Kotkaniemen niityllä. Ympäristö tärkeä osa tutkimustoimintaa.

Ympäristönhoito on tärkeä osa toimintaa

Yara Kotkaniemen viljelyn tavoitteena on annettujen ravinteiden mahdollisimman hyvä hyödyntäminen, ja sen seurauksena suuren ja hyvälaatuisen sadon tuottaminen. Keskiössä ovat maan rakenne, pellon hyvä kasvukunto ja vesitalous.

Koetoimintaa yli 50-vuotta

50 vuotta tutkimusta imae half width
1960-LUKU Uusien Super Y -lannoksien lannoitussuositukset sekä kylvölannoitustekniikan eli sijoituslannoituksen kehittäminen.
 
1970-LUKU Boorin lisääminen Y-lannoksiin sekä rikkakasvien ja kasvitautien torjuntasuositukset.
 
1980-LUKU Seleenin lisääminen Y-lannoksiin, juurikkaille kehitetyt natriumpitoiset Y-lannokset sekä lannoituksen ja kasvinsuojelun yhteisvaikutuksen vakiinnuttaminen.
 
1990-LUKU Nurmilannoitesarjan kehittäminen ja natriumin ja sinkin lisääminen niihin. Starttilannoitus osaksi fosforitäydennystä sekä kasvinsuojelun merkitys ravinteiden hyötysuhteen nostajana.
 
2000-LUKU Lisätyppilannoituksen vakiinnuttaminen valkuaispitoisuuden nostamiseksi, hivenlannoitusstrategioiden kehittäminen sekä lajikekohtaisten kasvuohjelmien kehittäminen.

Tutkimusaseman tehtävä

tehtävä image
Tutkimusaseman tehtävänä on tuottaa tietoa siitä, miten Yara Suomen lannoitteilla päästään viljelyssä parhaaseen tulokseen. Tähän tarvitaan sopivien lannoitusratkaisujen ja tuotteiden kehittämistä sekä niiden toimivuuden testaamista Suomen kasvuoloissa.
 
Tavoitteena on kehittää lannoitevalikoimaa ja lannoitusmenetelmiä vastaamaan entistä paremmin nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Yara Suomen suositukset antavat varmuuden tuotteiden ja lannoitussuositusten toimivuudesta Suomen kasvuoloissa.

Ravinnetutkimus

ravinnetutkimuslogo
Kenttäkokeissa selvitetään eri viljelykasveilla lannoitusintensiteetin, viljelytekniikan sekä viljelykasvin kykyä hyödyntää ravinteita eri muokkaustavoilla. Tutkimusaseman pelloilla sijaitsevat pitkäaikaiset fosfori-, rikki- ja kaliumkokeet tuovat arvokasta tietoa ravinteiden merkityksestä sadon määrään ja laatuun sekä maan viljavuuden kehitykseen.
 
Yhteistyökumppanien kanssa on myös lajike- ja kasvinsuojelukokeita.
 
Lannoitteiden ympäristövaikutuksia tutkitaan esimerkiksi kipsikokeissa, joissa kipsin levityksellä on voitu vähentää eroosiota ja vesistöjen fosforikuormitusta.

Toimiva koulutus- ja tapahtumakeskus

Kotkaniemi toimii myös viljelijöille ja muille sidosryhmille järjestettävien koulutustilaisuuksien keskuksena. Tutkimusasemalla vierailee vuosittain lukuisia vierasryhmiä tutustumassa kenttäkokeisiin asiantuntijoiden opastuksella.
 
Kotkaniemen tutkimusasemalla työskentelee säännöllisesti kolme henkilöä. Kasvukauden aikana henkilökunnan määrä lisääntyy, kun tutkimusasema tarjoaa maatalousalan opiskelijoille mielenkiintoisen harjoittelupaikan.
 
Kaikki halukkaat voivat kasvukaudella tulla tutustumaan Kotkaniemen tutkimusaseman kenttäkokeisiin. Kerää oma porukka kokoon ja sovi kenttäkierroksesta tutkimuspäällikkö Juha Liespuun (050 3699 522) kanssa. TERVETULOA!

Kotkaniemen arkkitehtikilpailu