Yhteistyötä kestävän ja tuottavan maatalouden näkökulmasta

Yhteistyö, Stipendit, opinnäytetyöt, maa-ja metsätieteellinen tiedekunta

Kestävästi tuottavan maatalouden -stipendi

Yara Suomi Oy ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekuna tekevät yhteistyötä, jonka avulla kannustetaan opiskelijoita pohtimaan ruuantuotantoa Kestävästi ja tehokkaasti tuottavan maatalouden (Sustainable Intensification in Agriculture) näkökulmasta. Yhteistyön tavoitteena on lisätä keskustelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Etenkin tarvitsemme näkökulmia mikä on suomalaisen maataloustuotannon rooli suhteessa maailmanlaajuiseen haasteeseen tuottaa enemmän ruokaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla.

Stipendit kannustamaan uutta näkökulmaa

Vuonna 2017 stipendejä jaettiin yhteensä 12 000 euron arvosta. Stipendi myönnettiin viidelle opinnäytetyölle.

Valintalautakunta pidättää itselleen oikeuden määrittää miten stipendin kokonaissumma jaetaan henkilöiden kesken. Stipendiä voi hakea kandidaatin tai maisterin tutkielmalla tai väitöskirjatyöllä. Stipendit ovat saajilleen verovapaita. Stipendi tuo saajilleen näkyvyyttä toimialan organisaatioiden keskuudessa ja on osaltaan auttamassa työuralle siirtymistä. 

Kestävästi tuottava maatalous on laaja aihepiiri, jossa on paljon mielenkiintoisia tutkimusaiheita. Olemme yhteistyössä ideoineet joitakin aiheita lähtökohdiksi tuleville opinnäytteille. Aihepiirit ja ideat löytyvät liitteenä olevasta tiedostosta. Mikään muu aihe ei ole rajattu ulkopuolelle eli stipendit voidaan myöntää myös muista aiheista, kunhan se nojautuu Kestävästi ja tehokkaasti tuottavan maatalouden -perusajatukseen.

Tutustu tarkemmin:

Stipendiohjeet

Kestävästi tuottavan maatalouden -aihealueet

Stipendihakemus

Vuoden 2017 stipendin saajat

Tapani Jokienimi väitöskirja: Energy efficiency in grain preservation

Aki Niemelä maisterintutkielma: Maatilojen yhteistyön ja vähennetyn typpilannoituksen vaikutus tilojen kasvihuonepäästöihin

Eero Mäkipää maisteritutkielma: Taloudellisesti optimaalinen typpilannoitys leipävehnän tuotannossa

Jaakko Heikinmaa kandidaatintutkielma: Viljelyn kestävä tehostaminen

Mari Unnbom kandidaatintutkielma: Ruokaturvan nykytila ja maatalouden keinoja sen parantamiseksi 


Lue lisää palkituista opinnäytetöistä

Kestävästi tuottavan maatalouden stipendi opinnäytetöistä

Stipendin saajat: Aki Niemelä, Tapani Jokiniemi, Eero Mäkipää ja Mari Unnbom. Kuvasta puuttuu Jaakko Heikinmaa.

Vuoden 2016 stipendin saajat

Mikko Hakojärvi väitöskirja: Challenges in real-time precision farming: a case study of modelling biomass accumulation

Petri Liesivaara väitöskirja: Catastrophic yield risks and the demand for crop insurance in Finland.

Fanni Heinonen maisteritutkielma: Kääpiögeenin (Bzh) vaikutus rypsin verson ja juuren rakenteeseen.

Janne Korhonen kandidaatintutkielma: Nurmiheinien juuristo ja fosforin otto.


Lue lisää palkituista opinnäytetöistä

Kestävästi tuottavan maatalouden stipendin saajat: Fanni Heinonen, Petri Liesivaara, Janne Korhonen ja Mikko Hakojärvi.

Stipendin saajat: Fanni Heinonen, Petri Liesivaara, Janne Korhonen ja Mikko Hakojärvi

Vuoden 2015 stipendin saajat

Pekka Halinen, pro gradu: Suomalaisten maitotilojen peltokasvituotannon tekninen tehokkuus 2007 - 2012. Maatalouden liiketaloustiede

Vesa Koivula, pro gradu: Perusmuokkausmenetelmän vaikutus savimaan kosteuteen kasvukauden aikana. Agroteknologia

Anni Alitalo, väitöskirja: Biologisten ja fysiokemiallisten tekijöiden yhdistäminen lietelannan ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen tähtäävän teknologian kehittämisessä. Agroteknologia


Lue lisää palkituista opinnäytetöistä

Yara Suomen stipendiaatit

Kestävästi ja tehokkaasti tuottavan maatalouden stipendit ojennettiin juhlallisesti Feeding the Future seminaarissa.

Anni Vähätalo

Anni Vähätalo sai vuonna 2015 kestävästi tuottavan maatalouden stipendin väitöskirjalleen. Katso video!

Anni Vähätalo kertoo Kestävästi tuottavan maatalouden -stipendistään
Helsingin yliopisto ja Yara , stipendi, gradu, kandi, väitöskirja