Globaaleihin haasteisiin vastaaminen

Me Yarassa toimimme toimintaympäristössä, jossa meihin ja toimintaamme vaikuttaa erityisesti globaalit haasteet kuten väestönkasvu, ruokaturva, luonnonvarojen niukkuus ja ilmastomuutos. Toimimme näiden haasteiden edistämiseksi ja uskomme, että ne voidaan ratkaista vain yhteistyöllä muiden toimijoiden, kuten yksityisen ja julkisen sektorin kanssa yhdessä.