FTF LOGO
Feeding the Future - Tuottavan ja kestävän maatalouden puolesta
Food security through sustainable and profitable farming

Kestävä ruoantuotanto on globaali haaste, joka vaikuttaa myös Suomeen. Yara järjesti 11. helmikuuta 2015 Feeding the Future -seminaarin, jossa ruokaketjun eri toimijat sekä alan kansainväliset ja suomalaiset asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan kestävän ja tuottavan maatalouden käytännön ratkaisuista.

Feeding the Future - Seminaarin esitykset ja videot

Yara järjesti 30.10.2013 Feeding the Future -seminaarin Finlandia-talolla, jossa kansainväliset ja suomalaiset ruokaketjun vaikuttajat esittivät näkemyksiään ajan haasteista ja niiden vaikutuksista ruokaketjuun.
 
Tämän päivän suurimpia globaaleja haasteita on tuottaa ruokaa nopeasti kasvavalle väestölle kannattavasti ja tehokkaasti ottaen samalla huomioon ympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Tämä vaikuttaa Suomen ruokaketjun kaikkiin toimijoihin.
 
Tilaisuuteen osallistui koko ruokaketjun toimijat kuten viljelijät, elintarviketeollisuus, vähittäis- ja maatalouskauppa sekä viranomaiset, poliittiset päättäjät, etujärjestöt ja tutkimuslaitokset.
 
_
Moments and highlights from from "feeding the Future"- seminar

Feeding the Future - Seminaarin esitykset ja videot