FTF LOGO

Vuoden 2017 Feeding the Futuren aiheena oli ravinteiden kierrätys ja ruuan tuottaminen kannattavasti ja kestävästi.

Etu-Heikkilän tilalla peltojen kasvukuntoa vaalitaan

Viljelijä Kalle Vuori kertoo, että Etu-Heikkilän tilalla tavoitteena on korjata isoja ja laadukkaita satoja, kestävästi ja kannattavasti. Paula Tukonen painottaa, että puhdas ruoka on tärkeää, ja on kunnia asia, että tilalta lähtee viljaa elintarvikeketjuun ympäristöystävällisesti.

Suuria ja laadukkaita satoja Etu-Heikkilän tilalla

Hyvä sato kierrätys- ja mineraalilannoitteilla

Raimo Kauppila kertoo, että tutkimusten mukaan kierrätyslannoitteita on täydennettävä mineraalilannoitteilla, jotta saadaan hyvä sato.

UPM:n ja Yaran kierrätysravinnehanke

Tutustu Feeding the Future -esityksiin

Yara Suomi on Slidesharessa.

Esa Laurinsilta ja Jari Pentinmäki: UPM:n ja Yaran yhteinen kierrätysravinnehanke

Yara ja UPM ovat käynnistäneet ravinteiden kierrätystä edistävän hankkeen, jossa metsäteollisuuden sivuvirrasta kehitetään kierrätyslannoite. Hankkeen puolivälitulosten mukaan kehitteillä olevalla kierrätyslannoitteella sato oli lähes kolmanneksen suurempi kuin pelkällä lietteellä, mutta viidenneksen pienempi kuin mineraalilannoitteilla.

Yara Suomi on Slidesharessa.

Juha Liespuu: Lannoitus kasvin tarpeen mukaan

Tutkimusten mukaan kierrätysravinteet ovat hitaammin kasvien käytettävissä. Suomessa kasvi tarvitsee ravinteet heti kasvukauden alussa, joten täydennyslannoitus mineraalilannoitteilla on tärkeää. 

Ruokaturvallisuus maailmassa

Feeding the Future - Tuottavan ja kestävän maatalouden puolesta
Food security through sustainable and profitable farming

Kestävä ruoantuotanto on globaali haaste, joka vaikuttaa myös Suomeen. Yara järjesti 11. helmikuuta 2015 Feeding the Future -seminaarin, jossa ruokaketjun eri toimijat sekä alan kansainväliset ja suomalaiset asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan kestävän ja tuottavan maatalouden käytännön ratkaisuista.

Feeding the Future - Seminaarin esitykset ja videot

Yara järjesti 30.10.2013 Feeding the Future -seminaarin Finlandia-talolla, jossa kansainväliset ja suomalaiset ruokaketjun vaikuttajat esittivät näkemyksiään ajan haasteista ja niiden vaikutuksista ruokaketjuun.
 
Tämän päivän suurimpia globaaleja haasteita on tuottaa ruokaa nopeasti kasvavalle väestölle kannattavasti ja tehokkaasti ottaen samalla huomioon ympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Tämä vaikuttaa Suomen ruokaketjun kaikkiin toimijoihin.
 
Tilaisuuteen osallistui koko ruokaketjun toimijat kuten viljelijät, elintarviketeollisuus, vähittäis- ja maatalouskauppa sekä viranomaiset, poliittiset päättäjät, etujärjestöt ja tutkimuslaitokset.
 
_
Moments and highlights from from "feeding the Future"- seminar

Feeding the Future - Seminaarin esitykset ja videot