Kestävä kehitys

Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristönsuojeluun. Maailman johtavana lannoitetuottajana haluamme aktiivisesti osallistua globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

 

Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristönsuojeluun. Maailman johtavana lannoitetuottajana haluamme aktiivisesti osallistua globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Tämän päivän globaaleja haasteita on tuottaa ruokaa kasvavalle väestölle kannattavasti ja tehokkaasti ja samalla ottaa huomioon ympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Molemmat tavoitteet voidaan saavuttaa parhailla maatalouskäytännöillä ja hyödyntämällä uutta teknologiaa ja innovaatioita.

Yara vastaa ruoantuotannon ja ympäristön haasteisiin tutkituilla ja puhtailla tuotteilla, viljelyosaamisella ja innovatiivisilla ratkaisuilla.

Kiertotalous Yaran toiminnassa

Kiertotalous

Yara toteuttaa kiertotaloutta tuotannossaan hyödyntämällä sivuvirtoja ja kierrätettyjä epäorgaanisia raaka-aineita. Kierrätysravinteet ovat osana tulevaisuuden ravinneratkaisuja ja Yara haluaa aktiivisesti olla mukana edistämässä kiertotaloutta tutkimalla ja kehittämällä uusia ratkaisuja.

itameri landingpage picture

Itämeri

Maatalouden ravinnetehokkuutta voidaan parantaa parhaiden maatalouskäytäntöjen avulla ja hyödyntämällä uutta teknologiaa. Yara on kehittänyt uusia työkaluja kestävään maatalouteen ja on jatkuvasti investoinut ympäristöpäästöjen vähentämiseen tehtaillaan. Lisäksi Yara tarjoaa ratkaisuja ilmapäästöjen vähentämiseksi Itämeren alueella.

thubnail pic

Hiilijalanjälki

Kestävä maatalous hillitsee ilmastonmuutosta. Käyttämällä matalan hiilijalanjäljen lannoitteita ja hyödyntämällä lannoituksen parhaita käytäntöjä ruoan tuotannon hiilijalanjälkeä voidaan pienentää vaarantamatta satoja ja säästäen viljelymaata. Yara antaa hiilijalanjälkitakuun valmistamilleen ja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa myymilleen lannoitteilleen.

FTF thumbnail

Feeding the Future

Tämän päivän suurimpia globaaleja haasteita on tuottaa ruokaa nopeasti kasvavalle väestölle kannattavasti ympäristö huomioiden. Yara haluaa aktiivisesti osallistua globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Green growth

Kestävä ruoantuotanto

Maanviljelyn globaaleja haasteita on tuottaa ruokaa kasvavalle väestölle kannattavasti ja tehokkaasti ja samalla ottaa huomioon ympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Responding to Global Challenges

Globaaleihin haasteisiin vastaaminen

Me Yarassa toimimme toimintaympäristössä, jossa meihin ja toimintaamme vaikuttaa erityisesti globaalit haasteet kuten väestönkasvu, ruokaturva, luonnonvarojen niukkuus ja ilmastomuutos. Toimimme näiden haasteiden edistämiseksi ja uskomme, että ne voidaan ratkaista vain yhteistyöllä muiden toimijoiden, kuten yksityisen ja julkisen sektorin kanssa yhdessä.