Yara Suomi

Yara Suomi Oy on Yara International ASAn tytäryhtiö, joka tarjoaa viljelijöille ja metsänomistajille kattavan lannoitevalikoiman. Tarjoamme myös typpikemikaaleja ja teknisiä nitraatteja eri teollisuuden aloille sekä ympäristön suojeluun käytettäviä tuotteita.

Yara Suomi Oy on Yara International ASAn tytäryhtiö, joka tarjoaa viljelijöille ja metsänomistajille kattavan lannoitevalikoiman. Tarjoamme myös typpikemikaaleja ja teknisiä nitraatteja eri teollisuuden aloille sekä ympäristön suojeluun käytettäviä tuotteita.

Työllistämme Suomessa noin 1300 henkilöä, joista 400 urakoitsijaa.
Kesäharjoittelijoita palkataan vuosittain noin 100.

Yara on investoinut Suomeen noin puoli miljardia euroa vuosina 2007–2014.

Yara on maksanut yhteisöveroa Suomeen yhteensä noin 120 miljoonaa euroa vuosien 2007–2014 aikana.

Yara Suomen tuotantolaitokset

Yaralla on Suomessa neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Vihdissä sijaitsee Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasema, jossa on tehty tutkimus- ja kehitystyötä vuodesta 1961 lähtien.

Yaran Siilinjärven tehtaat ja kaivos

Siilinjärven tehtaiden päätuotteita ovat lannoitteet ja fosforihappo. Lannoitteita tuotetaan noin 500 000 tonnia vuodessa pääosin kotimaan peltoviljelyyn. Fosforihappoa tuotetaan noin 300 000 tonnia vuodessa lannoite-, eläinrehu- ja elintarviketeollisuuteen. Siilinjärven tehtailla työskentelee yhteensä noin 700 henkilöä, mukaan lukien noin 350 urakoitsijaa. Tuotanto käynnistyi vuonna 1969. 

Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos ja Suomen suurin avolouhos. Kaivoksen apatiittimalmista irrotettava fosfori jatkojalostetaan lannoitteeksi. Siilinjärven apatiitti tunnetaan yhtenä maailman puhtaimpana apatiittina.

Yaran Uudenkaupungin tehtaat

Yaran Uudenkaupungin tehtaiden päätuotteita ovat lannoitteet ja typpihappo. Lannoitteita tuotetaan noin miljoona tonnia vuodessa sekä kotimaan että viennin tarpeisiin. Typpihappoa tuotetaan noin puoli miljoonaa tonnia vuodessa lannoitetuotantoon ja teollisuuteen. Tehtailla työskentelee noin 320 henkilöä, joista 40 urakoitsijaa. Lannoitetuotannosta noin 80 % menee vientiin, pääosin Ruotsiin, Tanskaan ja Alankomaihin. Tämän mahdollistaa tehtaiden yhteydessä oleva syväsatama ja erinomaiset merikuljetusmahdollisuudet. Tuotanto käynnistyi vuonna 1965.

Yaran Harjavallan tehdas

Yaran Harjavallan tehdas tuottaa noin 12 000 tonnia Air1® AdBlue® -urealiuosta vuodessa. Air1® - liuos vähentää raskaiden dieselajoneuvojen pakokaasujen typpioksidipäästöjä.

Yaran Kokkolan tehtaat

Yara valmistaa Kokkolassa noin 200 000 tonnia rehufosfaatteja ja noin 200 000 tonnia kaliumsulfaatteja vuodessa. Lisäksi tehtailla varastoidaan ja toimitetaan ammoniakkia ja fosforihappoa. Rehufosfaatteja käytetään eläinrehujen raaka-aineina parantamaan lihan ja maidon laatua. Kaliumsulfaattia käytetään lannoitteiden valmistamiseen tai sellaisenaan lannoitteena. Tehtailla työskentelee yhteensä noin 110 henkilöä urakoitsijat mukaan lukien. 
Kokkolan toimipaikka sijaitsee Kokkolan Suurteollisuusalueella, Ykspihlajassa.

Yara Kotkaniemen tutkimusasema

Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä tutkitaan lannoitteiden teho pellolla. Siellä tehdään vuosittain noin 100 peltolannoituskoetta 4500 koeruudulla. Ravinnetutkimusta on tehty Kotkaniemessä jo vuodesta 1961. Tutkimusaseman tehtävä on kehittää lannoitevalikoimaa ja lannoitusmenetelmiä vastaamaan entistä paremmin nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

  • Yara Brunsbuttel - Germany

  • Yara Uusikaupunki - Finland

  • Yara Tertre - Belgium

  • Yara Sluiskil - Netherlands

  • Yara Rostock - Germany

  • Yara Porsgrunn - Norway

  • Yara Glomfjord - Norway