Laivat

SCR-tekniikka ja urealiuos (AUS40) laivamoottoreissa

Yara markkinoi merenkulkuun suunnattua typpioksidipäästöjen vähennysjärjestelmää NOxCare-tuotemerkillä. Laivoille ja sisävesiproomuille suunnattu NOxCare-kokonaisuus kattaa SCR-järjestelmän suunnittelun ja asennuksen, NOxCare40-tuotemerkin nimellä myydyn AUS40-urealiuoksen sekä muita palveluita ja huoltokokonaisuuksia.

Pienennä laivamoottorin typpioksidipäästöjä

Typpioksidipäästöjä koskevan lainsäädännön kiristyminen vaikuttaa erityisesti merenkulkusektorilla. IMO ja kansalliset elimet toimeenpanevat kiristyviä lakeja.  Yaralla on ennestään kokemusta typpioksidipäästöjen hillitsemisestä AdBlue-nesteellä ajoneuvoissa ja teollisuuslaitoksissa. Nyt Yara tarjoaa typpioksidipäästöjen pienentämiseen tähtääviä ratkaisuja myös merenkulkusektorille.  Merellä oleviin laivoihin järjestelmä lanseerataan yhdessä Wilhelmsen Maritime Services -huoltopalveluiden kanssa.

Yaran NOxCare tarjoaa täydellisen ratkaisun typpioksidipäästöjen pienentämiseen:

  • SCR-tekniikka
  • Urealiuos (AUS40-reagenssi typpioksidipäästöjen hallintaan)
  • Huoltopalvelu

Yara – asiantuntija, jolla on globaali toimitusketju

Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien aikana kertyneeseen kokemukseen typpioksidipäästöjen hillitsemisestä sekä Wilhelmsen Maritime Services -huoltopalvelun kattavaan jakeluverkkoon. Wilhelmsen Maritime Services toimii useissa satamissa eri puolilla maailmaa.

AUS40 ja SCR-tekniikka sekä laivamoottorit