Vähennä NOx-päästöjä pienemmin kustannuksin

Uutta NOx-päästöjen hallintajärjestelmää rakennettaessa voit valita SNCR- tai SCR-tekniikan.

Jos yrityksesi on vähennettävä NOx-päästöjä laitoksessa, johon ei ole vielä asennettu NOx-päästöjen hallintajärjestelmää, Yara voi auttaa sinua valitsemaan parhaan mahdollisen tekniikan, kun seuraavat seikat tiedetään: 

  • Palamisprosessi
  • Käyttöparametrit 
  • Savupiippujen hormien NOx-tasot 
  • Tavoiteltu NOx-päästöjen vähennys, IPPC-direktiivin tai teollisuuden päästödirektiivin mukaan.

Yrityksesi prosessiin parhaiten sopivan NOx-reagenssityypin valinnassa opastamisen lisäksi Yara voi auttaa yritystäsi valitsemaan NOx-päästöjen vähennystekniikan (SNCR-, SCR- tai hybridi) sen mukaan, mikä niistä parhaiten sopii NOx-päästöjen vähennystavoitteisiisi.

construction and optimization of NOx control technologies

Kun olet hankkimassa uutta NOx-pelkistysjärjestelmää, muista Yara

Yaralla on kokemusta seuraavilta aloilta:

  • NOx-päästöjen hallintatekniikoiden (SCR tai SNCR) rakentaminen ja optimointi 
  • Yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivan reagenssin luotettava ja täsmällinen toimitus 
  • Reagenssikemikaalien säilytyksen ja käsittelyn neuvonta.
NOx control system

Pienennä NOx-päästöjen hallintajärjestelmän käyttökustannuksia

Tiedät tai pelkäät yrityksesi NOx-päästöjen hallintajärjestelmän käyttökustannusten olevan kasvamassa. Syynä saattaa olla

  • NOx-yhdisteiden pelkistyksessä käytettävän reagenssin suuri kulutus
  • Savukaasujen riittämätön käsittely 
  • Toistuva (ja kallis) huollon tarve.

Olipa nykyinen NOx-päästöjen vähentämisstrategiasi mikä tahansa, kyseisten ongelmien ratkaiseminen on mahdollista. Yara voi auttaa yritystäsi arvioimaan NOx-pelkistysprosessin tehokkuuden ja antaa neuvoja siitä, miten voit vähentää järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia ja parantaa sen tehokkuutta.

NOx Plant

Päivittämällä yrityksesi NOx-päästöjen hallintajärjestelmän voit optimoida käyttökustannukset ja täyttää uuden lainsäädännön vaatimukset (IPPC-direktiivi ja teollisuuden päästödirektiivi)

Esimerkkitapauksia: yrityksesi toimipaikassa on jo NOx-päästöjen hallintajärjestelmä, mutta se ei enää täytä IPPC-direktiivin tai teollisuuden päästödirektiivin vaatimuksia, tai ehkä järjestelmän varaosia alkaa olla vaikea saada? Nämä ongelmat voidaan ratkaista päivittämällä nykyinen järjestelmä uuteen ja laajasti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttävään järjestelmään.

Yara, maailman johtava SNCR-järjestelmien toimittaja, voi arvioida yrityksesi nykyisen NOx-päästöjen hallintajärjestelmän tilan ja antaa neuvoja sen päivityksestä.