NOx-päästöjen hallinta voimalaitoksissa ja muissa teollisuuden toimipisteissä

NOx-päästöjen hallinta voimalaitoksissa ja muissa teollisuuden toimipisteissä

Voimalaitokset ja monet muut teollisuuslaitokset, kuten sementtitehtaat, polttolaitokset, lasitehtaat tai jalostamot tarvitsevat toimintaansa varten yhä useammin NOx-pelkistysjärjestelmiä. Järjestelmät ovat yleensä joko SNCR- (ei-katalyyttinen menetelmä) tai SCR-järjestelmiä (katalyyttinen menetelmä), joissa ruiskutetaan joko ammoniakki- tai ureareagenssia. Euroopassa otetaan käyttöön IPPC-direktiivin mukainen, teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi. Direktiivissä määritetään teollisuuslaitosten uudet kaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät päästörajat. Nämä tekstit liittyvät erityisesti typpioksidipäästöihin. Tämän Euroopan unionin direktiivin lisäksi on noudatettava paikallisia, maan omia säädöksiä.

Vähennä NOx-päästöjä ja pidä kustannukset pieninä – hyödynnä Yaran yli 20-vuotinen kokemus

1990-luvusta asti olemme tarjonneet valikoiman ajantasaisia ratkaisuja typpioksidipäästöjen (NOx) estämiseen teollisuuslaitoksissa. Näitä ratkaisuja markkinoidaan NOxCare-tuotemerkillä.

Myyntitiimillämme on useita ratkaisuja NOx-päästöjen vähentämiseen:

  • SNCR-tekniikka
  • SCR-tekniikka
  • SNCR/SCR-hybriditekniikka
  • Reagenssit päästöjen vähentämiseen
  • Huoltopalvelut.

Asiantuntemuksemme on monipuolista: se kattaa muun muassa järjestelmien suunnittelun ja rakennuksen, NOx-päästöjen vähentämisen sekä päivittäisessä NOx-päästöjen hallinnassa tarvittavan tuen ja nykyisen NOx-pelkistysjärjestelmäsi päivittämisen tai optimoinnin. Olemme aina valmiina tarjoamaan apua järjestelmäsi optimoinnissa seuraavin tavoin: 

  • Oikean tekniikan valitsemisessa auttaminen 
  • Vähähuoltoisen ja laadukkaan laitteiston kehittäminen
  • Toimipaikassasi tarvittavan reagenssin määrän laskeminen 
  • Toimipaikkaasi parhaiten sopivan reagenssin varastointiratkaisun ja laitteiston valitsemisessa auttaminen.

Tavoitteenamme on vähentää NOx-päästöjäsi ja pienentää kustannuksia.

Reduce NOx emissions at lower cost

Vähennä NOx-päästöjä ja pidä kustannukset pieninä

Toimipisteeseesi parhaiten sopivan NOx-päästöjen vähentämistekniikan valitsemiseen tarvitaan asiantuntijan neuvoa. Autamme sinua toimipisteellesi parhaiten sopivan valinnan tekemisessä ja selvitämme erityisesti sen, kuinka DeNOx-järjestelmäsi käyttöönoton ja käytön kustannuksia voi pienentää.

Services for Nox Control systems

Palvelut NOx-päästöjen hallintajärjestelmille

Ammattitaitomme ja asiantuntemuksemme korostuvat SNCR- ja SCR-järjestelmissämme, ammoniakki- ja ureareagensseissamme ja palveluissamme NOx-päästöjen hallintajärjestelmille