Mitä AdBlue®-liuos on?

AdBlue-liuosta käytetään SCR-tekniikalla varustettujen dieselautojen NOx-päästöjen vähentämiseen

AdBlue-liuos muuttaa dieselöljyä käyttävien ajoneuvojen pakokaasun haitalliset typpioksidit vaarattomaksi typeksi ja vesihöyryksi. Näin voidaan vähentää merkittävästi typpioksidipäästöjä (NOx), jotka ovat suurin syy ilman saastumiseen sekä savusumun muodostumiseen suurten kaupunkien keskustoissa. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan NOx-päästöjen tiedetään pahentavan astmaoireita.

Dieselajoneuvojen NOx-päästöjä koskeva lainsäädäntö on kiristynyt Euroopassa merkittävästi vuodesta 2005 alkaen. Ajoneuvovalmistajien on pitänyt ottaa tämä huomioon tuotannossaan ja suunnitella autoihinsa aivan uudenlaisia pakokaasujärjestelmiä. Näin on ollut varsinkin raskaiden hyötyajoneuvojen kohdalla. Yhä useammat dieselkäyttöiset autot, traktorit ja työkoneet on varustettu SCR-järjestelmällä.

Käytännön vinkkejä

AdBlue-liuos on vaaraton aine, ja sen käyttö on erittäin helppoa. Kyseessä ei ole polttoaine eikä lisäaine vaan erittäin puhdas urealiuos, jota lisätään ajoneuvon erilliseen AdBlue-säiliöön. Kojelaudassa sijaitseva ilmaisin kertoo, kun säiliö on täytettävä. AdBlue ei ole vaarallinen aine, sillä se ei ole syttyvä eikä räjähtävä neste. AdBlue-liuosta saa kuljettaa maa-, meri- ja lentoteitse eikä sen kuljetukseen liity juurikaan riskejä. Jos AdBlue-liuosta läikkyy käsille, riittää, kun peset ne huolellisesti.

Lue lisää AdBlue-liuoksen käytöstä

Mistä voin ostaa Yaran Air1 AdBlue-liuosta?

AdBlue-liuosta voi ostaa useilta huoltoasemilta ympäri Suomen. Näiden lisäksi sitä myyvät Air1-jälleenmyyjät. AdBlue-liuosta voidaan toimittaa myös suuremmissa irtotuote-erissä suoraan varastoosi. Tällöin säiliöauto saapuu täyttämään varastosäiliösi paikan päällä tai sinulle toimitetaan nestettä IBC-kontissa tai tynnyrissä.

AdBlue-liuoksen ostaminen kuorma-autoja ja linja-autoja varten

AdBlue-liuoksen ostaminen traktoreita, kaivinkoneita, työkoneita varten

AdBlue-liuoksen ostaminen henkilöautoille

AdBlue, vastaukset kaikkiin kysymyksiisi!

Jos olet juuri ostanut uuden SCR-tekniikalla varustetun ajoneuvon, olipa se sitten kuorma-auto, pakettiauto, traktori tai työkone, tarvitset myös AdBlue-liuosta. Yaran Air1 AdBlue-liuos on aina samantyyppistä ja -laatuista, ja sitä käytetään samalla tavalla auton tyypistä riippumatta.

Tämä lyhyt video kertoo, miten AdBlue-liuos ja SCR-tekniikka toimivat:

Miten AdBlue-liuosta valmistetaan?

Yaran Air1 AdBlue-liuosta valmistetaan erittäin puhtaasta urealiuoksesta. Ureaa syntyy ammoniakin ja hiilidioksidin (CO2) synteesillä. Teknisesti valmistettua ureaa käytetään muun muassa shampoissa, kosmetiikassa ja liimoissa. AdBlue-liuoksessa käytettävä urea on erilaatuista kuin lannoitteissa käytettävä urea.

Yaran valmistamaa laadukasta AdBlue-liuosta saadaan suoraan urean valmistusprosessista. Tuloksena saatavaa urealiuosta ohennetaan tämän jälkeen erikoiskäsitellyn demineralisoidun veden avulla. AdBlue-liuoksen saastuminen estetään käyttämällä vain erittäin puhdasta ja tietyn laatuista vettä. Jos AdBlue-liuoksen valmistuksessa käytetään vettä, joka ei ole määritysten mukaista, voi seurauksena olla katalysaattorin sekä ajoneuvon vaurioituminen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää ostaa AdBlue-liuosta ainoastaan valmistajalta, jonka valmistusmenetelmät ovat todistetusti maailmanlaajuisen ISO-standardin vaatimusten mukaisia.

Miten AdBlue-liuos kannattaa valita?

Osta vain tuotteita, joiden nimessä esiintyy sana AdBlue ja jotka on valmistettu ISO 22241 (ISO-22241-1, ISO-22241-2, ISO-22241-3) standardin mukaisesti. AdBlue-liuosta käyttävät SCR-järjestelmät ovat erittäin herkkiä mahdollisille kemiallisille epäpuhtauksille, jotka voivat kontaminoida urealiuoksen. Pienetkin epäpuhtaudet voivat heikentää SCR-katalysaattorin tehoa huomattavasti. Käyttämällä laadukkaita tuotteita vältytään vaurioituneen katalysaattorin vaihtamisesta aiheutuvilta suurilta kustannuksilta.

Varoitus: useimmat moottorivalmistajat eivät hyväksy takuukorjausvaatimuksia, jos ajoneuvossa on käytetty huonolaatuista AdBlue-liuosta tai virheellisesti muunneltua nestettä.

Mitä autoissa, kuorma- ja linja-autoissa sekä moottorityökoneissa käytettävä SCR-tekniikka tarkoittaa?

SCR tarkoittaa dieselajoneuvoissa käytettävää jälkikäsittelytekniikkaa eli valikoivaa katalyyttistä pelkistystä, jolla pienennetään ajoneuvojen typpioksidipäästöjä (NOx). SCR on lyhenne sanoista Selective Catalytic Reduction (valikoiva katalyyttinen pelkistys). Tämän tekniikan käyttöön tarvitaan reagenssia, joka on nimeltään AdBlue. Lähes kaikki suuret moottorivalmistajat käyttävät tätä tekniikkaa, koska sen avulla ne voivat täyttää uuden NOx-päästöjä koskevan lainsäädännön vaatimukset.

SCR-järjestelmän tärkeimmät osat ovat seuraavat:

  • SCR-katalysaattori
  • AdBlue-liuoksen ruiskutusyksikkö
  • AdBlue-säiliö
  • AdBlue-ruiskutuksen ohjausyksikkö.

AdBlue ruiskutetaan SCR-järjestelmässä pakoputkeen moottorin ja SCR-katalysaattorin väliin. AdBlue muuttuu pakoputkessa lämmetessään ammoniakiksi (NH3) ja hiilidioksidiksi (CO2). Kun pakokaasun typen oksidit (NOx) reagoivat katalysaattorissa ammoniakin kanssa, haitalliset NOx-molekyylit muuttuvat typeksi ja vedeksi, joka vapautuu ilmaan höyrynä.

Varmista SCR-järjestelmän asianmukainen toiminta käyttämällä ainoastaan laadukasta AdBlue-liuosta. Tällainen on esimerkiksi Yaran Air1-tuotenimellä myymä liuos. Näin suojaat ajoneuvoasi ja sijoitustasi, sillä huonolaatuinen reagenssi ei välttämättä ole riittävän puhdasta ja saattaa lisäksi sisältää epäpuhtauksia. Tällöin katalysaattori saattaa vaurioitua, mistä aiheutuu todella suuret korjauskulut, joita ajoneuvon valmistaja ei korvaa.

SCR-tekniikkaa käytetään uusissa ajoneuvomalleissa, jotka ovat standardin Euro VI (kuorma-autot ja bussit) tai Euro 6 (henkilöautot) mukaisia. Tämä tekniikka on hyväksi havaittu, ja siihen voidaan luottaa myös tulevaisuudessa.

Mitä hyötyä SCR-tekniikan ja AdBlue-liuoksen käytöstä on?

SCR-tekniikan kanssa käytettynä AdBlue on tehokas tapa pienentää dieselmoottoreiden NOx-päästöjä. SCR:n ja AdBluen yhteiskäyttö aiheuttaa vähemmän CO2-päästöjä kuin EGR-tekniikan kaltaiset tekniikat. Lisäksi se on taloudellisin ratkaisu NOx-päästömääräysten täyttämiseen. Monien maailman suurimpien moottori- ja ajoneuvovalmistajien valikoimiin kuuluu nykyään SCR-tekniikkaa käyttäviä malleja. Lisäksi työkoneiden Stage III-IV -päästömääräyksien vuoksi tekniikan kysyntä kasvaa entisestään.

Miksi kannattaa valita Air1 AdBlue?

Air1 AdBlue -liuoksen valmistaja ja markkinoija on Yara – maailman suurin AdBlue-liuoksen tuottaja. AdBlueta valmistetaan Yaran tehtailla, joista suurimmat sijaitsevat Ranskan Le Havressa, Alankomaiden Sluiskilissa, Saksan Brunsbüttelissa ja Italian Ferrarassa. Suomessa valmistus on Harjavallassa ja Valkekoskella. Tuotantolaitosten sijainti on määräytynyt keskeisten AdBlue-markkina-alueiden mukaan. Sluiskilin-tehdas on maailman suurin AdBlue-liuoksen tuotantolaitos. Tehtaan nykyinen tuotantokapasiteetti on 400 000 tonnia AdBlue-liuosta.

Kullekin Yaran tehtaissa tuotetulle AdBlue-säiliölle määritetään yksilöllinen tunnistenumero. Tuotantoerälle annetaan numero vasta, kun erän vaatimustenmukaisuus on varmistettu. Numeron avulla erä voidaan jäljittää täydellisesti. Tiedot luovutetaan pyynnöstä tarvittaessa.

Air1 eli Yaran AdBlue-liuos on saatavilla useilta jälleenmyyjiltä kattavasti ympäri Suomen ja lisäksi monilta erityisesti kuorma-autoille tarkoitetuilta D-asemilta. Niiden sijainnin saat selville lataamalla maksuttoman sovelluksemme: