Junissa käytettävä AdBlue®

Junissa käytettävä AdBlue

AdBlue vähentää SCR-järjestelmällä varustettujen dieselvetureiden typpioksidipäästöjä. Useat moottorivalmistajat, kuten Siemens, Alstom ja Bombardier, ovat valinneet tämän tekniikan uusiin veturimalleihinsa. Osa Euroopan junayhtiöistä käyttää jo nyt AdBlue-liuosta ja täyttää näin etuajassa junien typpioksidipäästöjä koskevien paikallisten ja kansallisten säädösten vaatimukset.

Asiantuntemuksemme SCR-dieselvetureissa käytettävän AdBlue-liuoksen toimittajana

Yaran AdBlue-tuotemerkkiä Air1 on valmistettu vuodesta 2004 alkaen ja toimitettu vetureihin vuodesta 2010 alkaen.

  • Yara on maailman johtava AdBlue-liuoksen valmistaja. AdBlue-liuosta tuotetaan maailmanlaajuisille markkinoille Euroopassa useilla Yaran tehtailla, joista Sluiskilin-tehdas Alankomaissa on maailman suurin AdBlue-liuoksen tuotantolaitos. Yara on ollut johtoasemassa vuodesta 1993 alkaen ja pyrkinyt yhteistyössä laitevalmistajien kanssa määrittelemään AdBlue-liuoksen ominaisuuksia.

Jos haluat varmistaa SCR-veturin hyvän suorituskyvyn, käytä vain luotettavan valmistajan AdBlue-liuosta, joka on valmistettu puhtaasta ureasta, kuten Yaran Air1-liuos.

  • Yaralla on AdBlue-liuoksen jakelua varten oma logistiikkaverkosto, joka varmistaa Air1-tuotemerkillä markkinoitavan AdBlue-liuoksen laadun ja vaatimustenmukaisuuden. Yaran myymän AdBlue-liuoksen laatua valvotaan tehtaiden ja toimitusketjun säännöllisillä tarkastuksilla.
  • Kokenut ja ammattitaitoinen myyntitiimimme auttaa mielellään rautatieyhtiöitä AdBlue-liuoksen käytössä.

AdBlue on helppokäyttöinen ja vaaraton tuote, jota säilytetään erillisessä säiliössä, ei dieselsäiliössä. Täytä säiliö AdBlue-liuoksella, kun tankkaat dieselöljyä. Veturin moottorin ollessa käynnissä AdBlue-liuosta ruiskutetaan pakoputkeen, missä pakokaasu ja AdBlue kulkeutuvat SCR-katalysaattorille. Pakokaasujen lämmittämä AdBlue-liuos muuttuu kemiallisen reaktion myötä ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi. Kun typpioksideja (NOx), ammoniakkia ja hiilidioksidia (CO2) sisältävä pakokaasu reagoi katalyytin kanssa, NOx-molekyylit muuttuvat vedeksi ja typeksi. Dieselvetureiden haitalliset typpioksidipäästöt muuttuvat typpi- ja vesihöyryksi, mikä vähentää niiden aiheuttamaa saastumista huomattavasti.

Maailmassa on tällä hetkellä vain muutamia dieselvetureita, joissa on AdBlue-liuosta tarvitsevat SCR-järjestelmät. EU:ssa keskustellaan parhaillaan junien NOx-päästöjen rajoittamisesta. Tämä liittyy liikkuvia työkoneita koskevan direktiivin muita kuin tiellä ajettavia ajoneuvoja käsittelevän kohdan muuttamiseen.

Joissakin Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, kansallinen lainsäädäntö rajoittaa NOx-päästöjä. Maa onkin tässä asiassa erityisen edistyksellinen. Ruotsin rautatieyhtiön on varmistettava, että kaikissa uusissa dieselvetureissa on NOx-päästöjä hillitsevä SCR-järjestelmä.