Ympäristökorvaus

Katso uudet ohjeet ravinteisiin ja lannoitukseen.

Kasvilinkkien takaa löytyvät uuden ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset ravinteiden käyttörajat. Taulukot perustuvat helmikuun 2015 alun tilanteeseen. Mikäli kevään aikana annettuihin tietoihin tulee muutoksia, kerromme niistä näillä sivuilla.

Ympäristökorvausjärjestelmä nurmille

Nurmet

Katso ympäristökorvausjärjelmän mukaiset ravinteiden käyttörajat nurmille. Taulukoista löydät myös oikeat YaraMila-lannoitteet nurmille. 

Usein kysytyt kysymykset

Miten typen ja fosforin satotasokorjausta käytetään?

Hyväkuntoisilla lohkoilla satotasokorjausten avulla voidaan käyttää perustasoa enemmän typpeä ja fosforia, mikä parantaa satoa ja sadon laatua. Fosforin satotasokorjaus hidastaa pellon köyhtymistä.
Satotasokorjauksia saa käyttää, kun kyseiseltä lohkolta on jonain viidestä edellisestä vuodesta saatu perustasoa korkeampi sato. Sallittu määrä ei ole kasvikohtainen vaan lohkokohtainen. Sallittu lisäys määräytyy sekä typellä että fosforilla erillisen taulukon mukaan. 
Typpilannoituksen satotasokorjaus
Typellä 20 kilon lisäyksen voi käyttää, kun on saanut rukiista 4000 kilon sadon, kevätvehnästä, ohrasta tai kaurasta  5000 kilon sadon tai öljykasveista 2250 kg hehtaarisadon. Satotasokorjausta voidaan soveltaa portaattomasti.
Fosforilannoituksen satotasokorjaus
Fosforin satotasokorjaus on 3 kg /1000 kg jyviä. Sen voi käyttää, kun on saanut rukiista 4000 kilon sadon, kevätvehnästä, ohrasta tai kaurasta  5000 kilon sadon tai öljykasveista 2100 kg hehtaarisadon. 
Vastaavasti + 6 kg /ha voi käyttää 5000 kg ruissadolle, 6000 kg vehnä, kaura, ohra sadolle tai 2600 kg öljykasvisadolle. Satotasokorjausta voidaan soveltaa portaattomasti.

Miten fosforitasausta käytetään?

Lohkolle kasvikohtaisesti sallitut fosforin käyttömäärät lasketaan yhteen enintään viiden vuoden ajalta ja määrää verrataan vastaavana aikana käytettyihin fosforimääriin. Viiden vuoden kuluttua annettu määrä ei saa ylittää sallittua määrää. Fosforilannoitusta seurataan kasvulohkokohtaisesti, mikäli lohko on jaettu kasvulohkoihin. Tasausjakso voi olla myös viittä vuotta lyhyempi.

Peltojen fosforitilat ovat laskeneet, miksi?

Jos fosforia annetaan vähemmän kuin sadon mukana poistuu, pellot köyhtyvät ja ennen pitkää satotaso laskee. Satotasokorjauksen käyttö on hyvillä satotasoilla erittäin tärkeää tämän estämiseksi.

Peltolohkolla on eri multavuustasoja, miten lasken typen käyttömäärän?

Lasketaan kullekin näytteelle sallittu typpimäärä ja jos ne edustavat samankokoisia aloja niin niiden keskiarvo. Mikäli näytteet edustavat eri pinta-aloja lasketaan keskiarvo pinta-alalla painottaen. Esimerkki 3 näytettä tasakokoisilta aloilta (m, rm, erm) ohralle saa käyttää typpeä perustasolla (100+90+80)/3= 90 kg/ha. Jos lohkon joku osa poikkeaa selvästi muusta osasta, siitä voi  tehdä oman kasvulohkonsa.

Miten muutan kevätlannoitusta, kun aion käyttää satotasokorjausta?

Satotasokorjaus huomioidaan jo lannoitusta suunniteltaessa typen ja fosforin käyttömääränä. Valitse lannoite, josta tulee fosforia ja kaliumia koko kasvukaudelle. Käytä halutusta typpimäärästä 2/3 kylvön yhteydessä ja loput kasvukaudella tarpeen mukaan. Muista myös rikki ja hivenet.

Rajoittaako ympäristökorvauksen ravinnemäärät huippusadon saantia?

Hyväkuntoisilla lohkoilla sallitut ravinnemäärät riittävät 6000 - 7000 kilon satoihin. Typen osalta ongelmaksi voi tulla vehnien liian matalat valkuaispitoisuudet ja fosforin kohdalla pelto köyhtyy, jos sallittu fosforilannoitus on alle sadon mukana poistuvan fosforimäärän. 
Lannoitusta voi tarkentaa lohkon sisällä käyttämällä Yara N-Sensoria, näin saadaan ravinteet siihen osaan lohkoa, jossa niistä on eniten hyötyä. Tarkka lannoitus parantaa viljelyn kannattavuutta ja ravinteiden hyödyntämistä.

Miten lannoitan pellon, kun fosforitaso on korkea tai arveluttavan korkea?

Valitussa lannoitusohjelmassa tulee olla typpeä, kaliumia, rikkiä ja hiveniä. Kasvi saa tarvitsemansa fosforin maan varoista, kun fosforiluvut ovat korkeita. Hyvä maan rakenne ja sopiva pH maassa varmistavat tehokkaan fosforin oton. 
Korkeassa fosforiluokassa sallitaan nyt satotasokorjauksen käyttö eli enintään 6 kg/vuosi. Fosfori voi olla peräisin joko kivennäislannoitteesta tai orgaanisesta lannasta. Arveluttavan korkeaan luokkaan fosforia ei saa käyttää.

Saako fosforia levittää pintaan toiselle tai kolmannelle sadolle, kun kyse on nurmesta?

Uuden ympäristökorvauksen mukaan fosforia saa levittää.

Miten viljavuusnäyte otetaan?

Maanäytteen pitää koostua vähintään 7 osanäytteestä, jotka edustavat koko lohkoa. Maan pinnasta poistetaan kasvijätteet ja näyte tulee ottaa koko kasvukerroksesta, pinnasta n. 20 - 25 cm syvyyteen. Vain pinnasta otettu näyte antaa väärän multavuus- ja fosforituloksen. Multavuuden voi määrittää tarkasti ”Hehkutushäviön” avulla.

Muuttaako kerääjäkasvi lannoitusta?

Ympäristökorvaus ei anna mahdollisuutta muuttaa kylvövuoden lannoitusta vaikka kerääjäkasvi käyttää satokasville tarkoitettuja ravinteita. Palkokasvista jää typpeä seuraavan vuoden kasvin käyttöön, mutta heinämäisestä kasvista ei paljoakaan, vaan kerätty typpi kuluu kasvimassan hajoamiseen.

Saako vielä käyttää rakeita vaikka käytän lietettä?

Fosforin perustaulukkoa käytettäessä lannoituksessa voi käyttää sekä kivennäislannoitteita että lantaa. Yhteismäärä tulee olla taulukon mukainen. Mutta jos käytössä on lantapoikkeus, muuta fosforilannoitusta ei saa käyttää.

Saako kaliumia antaa kasvin tarpeiden mukaan, onko kalium määrää rajoitettu?

Kaliumin käyttömäärää ei rajoiteta mitenkään, vaan viljelijä voi käyttää sitä vapaasti.