Yara N-Tester™

N-Tester™ on käsikäyttöinen lehtivihreämittari, joka soveltuu kaikille peltoviljelyssä oleville kasveille typpilannoitustarpeen määrittämiseen.

Yara N-Tester™ mittaa kasvuston lehtivihreän määrää. Mittaustulos perustuu lehden valonläpäisyyn, ja saatu lukema kuvaa epäsuorasti kasvin typpitasoa. Laite muuntaa 30 yksittäisen kasvin mittaustuloksen keskiarvon luvuksi, joka kuvaa typpitarvetta (kg N/ha).

Yara N-Tester™ ottaa huomioon kasvilajin ja kasvuasteen (osalla kasvilajeista myös lajikkeen). Mittauksia tulee tehdä lohkoa hyvin edustavista kohdista vähintään 30, jotta mittaustulos on luotettava. Mittaus tehdään kasvin uusimmalta, täysin kehittyneeltä lehdeltä. Oikea mittauskohta on lehden keskeltä siten, että koko optinen lukija on kasvinlehden peitossa.

Mittaus on tehtävä kasvin oikeassa kehitysvaiheessa, ja mitattaviksi valitaan normaalisti kehittyneitä lehtiä, jotka eivätkä kärsi esimerkiksi kuivuusstressistä (lehdet kääriytyneet kokoon). Mittauksia ei tule tehdä myöskään kohdista, joissa lohkolla esiintyy rikinpuutosta.