Yara N-Sensor™

Yara N-Sensor on täsmäviljelytyökalu, joka mahdollistaa lannoitemäärän reaaliaikaisen säädön lannoituksen aikana.

Yara N-Sensor lannoituksen tarkentamiseen

Yara N-Sensor on traktorin katolle asennettava mittari, joka mittaa kasvuston biomassaa ja lehtivihreää ja siten päättelee tarvittavan typpilannoituksen määrän. Yara N-Sensor mittaa kasvuston ottaman typen määrän mittaamalla kasvien heijastaman valon. 

Yara N-Sensor on mitoitettu toimimaan normaaleilla työskentelynopeuksilla ja eri työleveyksillä.

Optimaaliset lannoitusmäärät lasketaan kasvin ja sen kasvuasteen typentarpeen perusteella. Tiedot kulkeutuvat lannoitteen levityskoneelle, joka säätää lannoitteen annostelua tarpeen mukaan. Sadon typpipitoisuuden määritys ja lannoitteen annostelun säädöt tapahtuvat reaaliaikaisesti, ilman aikaviivettä. 

Yara N-Sensor™ ja Yara N-Sensor ALS™ -kaksi järjestelmää, yksi toimintaperiaate

Yara N-Sensoria on saatavilla kaksi mallia: N-Sensor™ ja  N-Sensor™ ALS (Active Light Source). Suurin ero näiden kahden järjestelmän välillä on, että ALS –anturissa on oma valonlähde eli ALS järjestelmää käytettäessä ei tarvitse ottaa huomioon valaistusolosuhteiden muutosta, vaan se valaisee kasvustoja omalla valonlähteellään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää eri vuorokaudenaikoina. Kun Yara N-Sensorin päivittäinen käyttöaika pitenee, voi päivän aikana käsitellä entistä laajemman pinta-alan. Tämän ominaisuutensa vuoksi  N-Sensor™ ALS soveltuu erinomaisesti esimerkiksi urakointikäyttöön.

 

Tiesitkö, että Yara N-Sensor urakointipalvelua on tarjolla jo yli 60 paikkakunnalla Suomessa? Katso lähin N-Sensor urakoitsija täältä.

Yara N-Sensorin edut:

Optimaalinen typpilannoitus Yaran lannoitteilla

Yara N-Sensor mittaa kasvien ottaman typen määrän ajon aikana. Tiedot muunnetaan heti tarvittaviksi lannoitusmääriksi ja lannoitteenlevitin reagoi mittaukseen reaaliajassa. Siksi on erityisen tärkeää valita laadukas lannoite levitykseen. 

Koska Yara N-Sensor on tarkoitettu toimimaan normaalissa työnopeuksissa, lannoitteiden fyysiset ominaisuudet, kuten tasainen raekoko, mahdollistaa tarkan annostelun. Yara N-Sensor on suunniteltu toimimaan Yaran laadukkaiden lannoiterakeiden kanssa. Lue lisää YaraMila-lannoiterakeen laadusta

Parempi sato lisätyppilannoituksella

Yara N-Sensorilla saadut sadonlisät ovat eurooppalaisissa kokeissa olleet noin 6 %. Lisäksi viljojen valkuaispitoisuus on noussut. Tarpeenmukainen levitys säästää lohkolle levitettyä lannoitteiden kokonaismäärää paremman kohdistamisen ja joissakin pellon kohdissa lannoittamatta jättämisen kautta. 

Yara N-Sensorilla vähennetään myös ylilannoitusta. Esimerkiksi karjanlannan käyttö lisää lakoontumisriskiä, mutta Yara N-Sensorin avulla lakoontumisriskiä vähennetään. Lisäksi pystyssä oleva kasvusto on helpompi puida ja kuivatuskustannus jää lakoviljaa merkittävästi pienemmäksi. Laitteisto siis yhdistää hyvän sadon, taloudelliset edut sekä ympäristöhyödyt.

Tutustu tästä Yara Kotkaniemen koetuloksiin jaetusta lannoituksesta

Suomalaisten käyttökokemuksia

Fill out my online form.