Karjanlannan ja kierrätyslannoitteiden täydennys

Täydennyslannoituksen avulla saat suuren ja laadukkaan sadon. Katso ohjeet!

Karjanlanta ja täydennyslannoitus

Tilalla syntyvä karjanlanta on arvokas ravinnelähde, joka tulee hyödyntää niin, että mahdollisimman vähän ravinteita hukkaantuu. Karjanlannan ja kierrätysravinteiden tehokas hyödyntäminen vaatii aina ravinnetäydennyksen YaraBela tai YaraMila -lannoitteilla, jotta saadaan hyvä sato.

Tasapainoinen lisälannoitus keväällä varmistaa viljan ja nurmen tasaisen ravinteiden saannin koko kasvukauden ajaksi. Liian suuri orgaanisen lannoitteen määrä aiheuttaa kasvuston lakoutumista ja heikkoa fosforin ja kaliumin hyötykäyttöä. Yaran lannoitteiden avulla kotoiseen rehuun saadaan myös eläimille ja ihmisille elintärkeää seleeniä.

Katso ohjeet mihin ravinteisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota karjanlannan täydentämisessä.

Karjanlanta ja ravinteet

Katso mihin ravinteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun täydennät karjanlantaa.

Lannoitusohjeet lantalajeittain

Katso lannoitusohjeet sianlannan täydentämiseen

Sika

Parhaat täydennyslannoitteet sianlannalle ovat YaraBela Seleenisalpietari ja YaraBela Suomensalpietari. Katso lannoitusohjeet eri satotasoille ja fosforiluokille.

Katso lannoitusohjeet siipikarjan lannan täydentämiseen

Siipikarja

Broilerin ja kanan kuivikelannan lannoituskäytön voi suunnitella tarkasti hyödyntäen ympärisötkorvausjärjestelmän viiden vuoden tasausta. Tästä löydät ohjeet siipikarjanlannan täydennyslannoituksen suunnitteluun.

Karjanlannan täydennys

Nauta

Katso ohjeet naudanlannan täydennyslannoitukseen viljoille, öljykasveille ja nurmille.

Muut kierrätysravinteet

Recycled Nutrients

Muut orgaaniset ravinteet

Orgaanisten lannoitteiden ravinteet eivät ole kasvien kannalta oikeassa suhteessa, eivätkä liukoisessa muodossa kasvukauden alussa.