Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Yara Suomi Oy
(Y-tunnus: 0948865-5)
Bertel Jungin aukio 9

02600 Espoo

2. Rekisteriasioista hoitava henkilö

Elina Seppä
c/o Yara Suomi Oy
Puhelin: +358407189894
Sähköposti: Email

3. Rekisterin nimi

Crop Nutrition asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, yhteydenpitoon, markkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi (sähköpostit, tekstiviestit), asiakasviestinnän toteuttamiseen, yhteydenottojen, palautteiden ja reklamaatioiden hoitamiseksi, sekä tilastointiin.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite, postinumero ja –toimipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Maatilatalous- ja/tai metsätalousyrittämistä koskevat perustiedot
 • Ostohistoria
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
 • Asiakkaan kiinnostuksen kohteet
 • Kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja osallistuminen niihin
 • Asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot
 • 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi sähköisen lomakkeen, täytetyn paperilomakkeen, tekstiviestin, sähköpostin tai asiakastilausten tekemisen yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä sekä muista julkisista tietolähteistä tai muulta luotettavalta taholta. Tietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä tai Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteistä yritystietojärjestelmää (YTJ).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti. Tietoja ei kuitenkaan säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä on täysin suojattu palomuurein ja salasanoin. Manuaaliset aineistot sijaitsevat tiloissa joihin asiattomien pääsy on estetty. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain ne työntekijät joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastaminen on maksutonta kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle riittävästi yksilöitynä (yhteystiedot on mainittu kohdassa 2).

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten.

Kielto tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle riittävästi yksilöitynä (yhteystiedot on mainittu kohdassa 2).

11. Tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Vaatimus tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle riittävästi yksilöitynä (yhteystiedot on mainittu kohdassa 2).