Lannoitteen varastointi

Hyvät varastointi- ja siivouskäytännöt ovat tärkeitä tilojen työturvallisuuden kannalta. Lannoitteet on suositeltavaa säilyttää suljetussa varastotilassa, joka suojaa tuotetta sään vaihteluilta (kuten auringolta ja sateelta) ja pienentää varkauksien mahdollisuutta. Ihanteelliset varasto-olosuhteet ovat seuraavat:

Lannoitteiden turvallinen varastointi

Varastoi Yaran lannoitteet oikein ja turvallisesti tilallasi. Katso lannoitevideo!

 • 02.1 KUVA varastointi ensimmäinen piirrosSuljettu rakennus, joka suojaa tuotetta sään vaihteluilta ja erityisesti suoralta auringonvalolta.
 • Puhdas ympäristö, jossa ei ole pölyä eikä likaa.
 • 5–30 °C:n lämpötila (jotkin lannoitetyypit ovat herkkiä korkeille lämpötiloille)
 • Lannoite on suojattava kosteudelta, joka saattaa aiheuttaa paakkuja, ja pölyltä, joka heikentää levitysominaisuuksia
 • Käytetään lavatuille tuotteille kuormalavahyllykköä (lannoitelavojen pinoaminen päällekkäisiin kerroksiin turvallisuus- ja laaturiski).
 • Hyvä varastonhallinta, esimerkiksi niin, että ensiksi tullut tuote siirretään myös ensiksi pois.

Sisävarastointi

 1. Varaston on suositeltavaa olla yksikerroksinen rakennus, joka on rakennettu sellaisesta materiaalista, joka ei ole tulenarkaa, kuten betonista, tiilistä tai teräksestä.
 2. Kaikissa rakennuksissa on oltava riittävä ilmastointi mahdollisen tulipalon aikana lannoitteiden hajoamisesta syntyvän lämmön ja kaasujen poistamiseen.
 3. Lattiapinnan pitää olla tasainen, kuiva ja kuopaton.
 4. Suursäkkejä tulisi pinota enintään kolme päällekäin. Säkit pitäisi pinota lomittain eli ei suoraa kolmen säkin tornia. Korkeat lannoitesäkkipinot voivat olla epävakaita ja kaatua. Varmista, että pino ei pääse kaatumaan.
 5. Varastoi lannoitteet vähintään 1 metrin päästä seinistä ja kattoparruista.
 6. Varastoi lavat tukevalla, kuivalla alustalla. Varmista alustan tukevuus erityisesti, jos pinoat lavoja.
 7. Älä varastoi sellaisia tuotteita liian lähellä irtolannoitteita,  jotka ovat yhteensopimattomia. Esimerkiksi urea ja ammoniumnitraattipohjaiset lannoitteet tulee varastoida toisistaan erillään. Pidä eri lannoitelajit toisistaan erotettuina varastossa. Lannoitteet ja kalkki tulee varastoida erikseen, ne eivät saa sekoittua.
 8. Lannoite on pidettävä erillään tulenaroista materiaaleista. Materiaalien välillä on oltava vähintään 5 metrin turvaetäisyys. Useimmat typpilannoitteet sisältävät nitraatteja, jotka hajoavat lämmitettäessä ja muodostavat myrkyllisiä typpioksideja jo 150 ˚C:ssa. Jotkin tuotteet voivat tuottaa myös hiilen oksideja (CO, CO2) ja rikin oksideja.
 1. Mikäli säkit varastoidaan sisätiloihin tasaiselle pohjalle, niitä voidaan pinota kolme päällekkäin.
 2. Lannoite on pidettävä erillään tulenaroista materiaaleista. Materiaalien välillä on oltava vähintään 5 metrin turvaetäisyys. Useimmat typpilannoitteet sisältävät nitraatteja, jotka hajoavat lämmitettäessä ja muodostavat myrkyllisiä typpioksideja jo 150 ˚C:ssa. Jotkin tuotteet voivat tuottaa myös hiilen oksideja (CO, CO2) ja rikin oksideja.
indoor storage

Ulkovarastointi

 1. Varastoi lannoitteet kuivalle ja tasaiselle paikalle, joka on varjossa, muuta ympäristöä ylempänä ja josta sadevedet pääsevät valumaan pois.
 2. Aseta säkkien alle kuormalava, jotta säkit eivät ole suoraan kosketuksissa maahan tai veteen (esimerkiksi rankkasateella). Käytä vain ehjiä kuormalavoja, joissa ei ole nauloja.
 3. Pino ei saa kallistua. Jos se kallistuu, se on koottava uudelleen viipymättä.
 4. Pinon päälle on asetettava ennen sen peittämistä kerros tyhjiä kuormalavoja, jotta tuotteen laadun säilyminen varmistetaan ja lämmön aiheuttama tuotteen pilaantuminen ehkäistään (valmistajan tai toimittajan ohjeen mukaisesti).
 5. Pinot on peitettävä, jotta säkkien likaantuminen estetään. Suojus on kiinnitettävä pinon alaosaan hankaamisen aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
 6. Pinojen suojaaminen ja suojuksen poistaminen on tehtävä varovasti ja mieluiten hyvissä sääolosuhteissa.
 7. Pinon vakaus on tarkistettava ennen suojuksen poistamista. Suojuksen päälle voi kasvaa levää, joka voi olla liukasta.
 8. Suojattujen pinojen päälle voi kylmällä ilmalla muodostua jäätä. Jää on usein painavaa ja reunoiltaan terävää. Putoavat jääpalat ovat erittäin vaarallisia. Jää on liukasta ja mahdollisesti vaarallista.
 9. Kaikki ulkona varastoidut lannoitteet on suojattava sään vaihteluilta suojapressulla. Pressu on kiinnitettävä tuotteen ympärille huolellisesti. Liitoskohdissa pressun päiden on oltava limittäin vähintään 30 cm:n leveydeltä. Maahan tai tielle pudonneet lannoitteet on poistettava.

Ulkovarastoinnissa peitettyjen lannoitteiden päälle asetetaan kuormalavoja, jotta linnut eivät pääse rikkomaan pressua tai säkkejä.

Vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi suurikokoiset säkit on pinottava pyramidin muotoon. Kuormalavapinot eivät saa olla yli kolmen kuormalavan korkuisia lannoitteen, kuormalavan vakauden ja käsittelylaitteiden mukaan.

Outdoor Storage

Lannoitteen varastointi siilossa

14.1 KUVA Lannoitesiilo piirrosJotkin lannoitteet, esimerkiksi YaraBela Axan ja urea, ovat herkkiä korkeille lämpötiloille, minkä vuoksi niitä ei saa varastoida siiloon, joka altistuu auringonvalolle. Varmista siilon tiiviys varastoinnin aikana. Vetoluukut, sisus ja ilmareiät on suljettava asianmukaisesti, jotta ilmanvaihtuminen ja kosteuden pääsy siiloon estyy.

Siilovarastointiin tarkoitettu lannoite toimitetaan säiliöautolla. Täytön aikana paine ei saa olla suurempi kuin 0,15 MPa = 1,5 kgf/cm2. Näin vältetään rakeiden vaurioituminen, josta muodostuu pölyä. Varmista, että täyttöputkessa ei ole teräviä tai pieniä kulmia, vaan loiva kaari, jonka säde on suuri.

Nestemäisen lannoitteen varastoiminen

KUVA Nestemäinen lannoiteVarastointivaatimukset määräytyvät kulloinkin tarvittavien laatujen lukumäärän, tilan pinnanmuotojen ja logistiikan mukaan. Nestemäisen lannoitteen varastosäiliöiden sijoittaminen:

• Säiliön perustan on oltava tasaista betonia kovalla perustalla.

• Kaikkien säiliöiden on sijaittava vähintään 10 metrin etäisyydellä vesistöistä.

• Vuotojen varalta on laadittava valmiussuunnitelma.

YaraVita-tuotteiden varastointi

IMAGE YaraVita storage

YaraVita-lehtilannoitteiden varastointiominaisuudet

YaraVita-tuotteet ovat nestemäisiä lehtilannoitteita, jotka sekoitetaan veteen ennen levitystä. YaraVita-lehtilannoitekannut tulee säilyttää 10-20 C-asteen lämpimässä varastossa. Tuotteita ei saa päästää jäätymään, eivätkä myöskään liian lämpimät varastointilämpötilat  säilytä tuotteiden laatua muuttumattomana. Ennen käyttöä YaraVita-lehtilannoitekannu tulee sekoittaa ravistamalla kunnolla, jotta kannuun ei jää ravinteita ja tuote on tasalaatuista.