Ohjeet lannoitemyyjille

Räjähdysaineiden lähtöaineita koskeva EU-asetus 98/2013 astui voimaan 2.9.2014. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että ammoniumnitraattipitoisia lannoitteita ja viljelyssä tarvittavia erikoistuotteita hankitaan vain valmistajan ilmoittamaan sallittuun käyttötarkoitukseen.

Asetus rajoittaa muiden kuin viljelijöiden mahdollisuuksia hankintaan sekä varmistaa, että räjähdysaineiden lähtöaineiden huomattavista katoamisista ja varkauksista sekä epäilyttävistä liiketoimista ilmoitetaan viranomaisille.

Lannoitteita voidaan myydä ammatti-, liike- ja elinkeinotoiminnan harjoittajille eli viljelijöille kuten tähänkin asti.

Yaran tuotteet, joita asetus koskee

Tuotteet, joita saa myydä kuluttajille vain,  jos heillä on poliisin myöntämä, voimassaoleva ”lähtöaine”-lupa. Hakemuksen hakuohjeet ovat poliisi.fi-sivuilla.

  •  Typpihappo 60 % 
  •  Reciclean W1

Tuotteet, joiden epäilyttävistä ostoyrityksistä sekä merkittävistä katoamisista tai varkauksista on ilmoitettava poliisille.

  • Krista K Plus 
  • YaraLiva Calcinit, ja YaraLiva Nitrabor
  • Yara CAN27 + Mg
  • YaraBela Axan
  • YaraBela Hivensalpietari Se+
  • YaraBela Suomensalpietari
  • YaraBela Seleenisalpietari
  • YaraBela Metsäsalpietari

Ilmoitus tehdään Keskusrikospoliisin (KRP) tiedusteluosastolle: sähköposti: lahtoaine.krp@poliisi.fi , puhelin: 050 417 7229  (arkisin 8-16)

Epäselvissä tapauksissa myyjän tulee kieltäytyä myymästä tuotteita.

Ohjeet lannoitemyyjille, lannoiteturvallisuus