Öljykasvit

Öljykasvien lannoitus

rapsi hyötyy lannoituksesta

Ravinteiden merkitys öljykasville

Öljykasvit vaativat tasapainoisen lannoituksen, siksi lannoitus tulee aina tehdä lohkon satotavoitteen ja viljavuustutkimuksen mukaan YaraMila-lannoitteilla. Öljykasvien viljelyssä kannattaa erityistä huomiota kiinnittää rikin, fosforin ja boorin riittävyyteen. Kevätrapsi on kevätrypsiä satoisampi, mikä kannattaa huomioida lannoitusta suunniteltaessa. Yara Kotkaniemen kokeissa kevätrapsin sato on noussut suurimpiin käytettyihin typpitasoihin asti.

Uudet satoisat lajikkeet tarvitsevat runsaasti kaikkia ravinteita. Lannoituksen voi tehdä joko kylvön yhteydessä kerralla tai jaettuna kasvukaudella.  Kaksi kolmasosaa kevätöljykasvien typpilannoituksesta, kaikki fosfori, kalium sekä pääosa rikistä sekä tarvittavista hivenistä kannattaa antaa kasvin käyttöön jo keväällä.

Öljykasveille kylvön yhteydessä kivennäismailla suositeltava typen määrä on 100 - 120 kg/ha, runsasmultaisille maille riittää 80 kiloa. Pieni siemen ja hento taimi tarvitsevat sekä fosforia että kaliumia nopean alkukehityksen varmistamiseksi. Oikean YaraMila-lannoitteen käyttö varmistaa tasaisen kasvuston.

parempi sato rapsista picture

Lisätyppi ja -rikkilannoitus kasvukaudella

Öljykasvien lisälannoitus rakeisilla lannoitteilla tehdään ruusukevaiheessa tai varrenkasvun alussa. Jaettua lannoitusta käytettäessä valitaan täydennyslannoite,  joka sisältää typpeä ja rikkiä maan rikkitilan mukaan. Lohkoille, joissa rikki on punaisella, suositellaan tavanomaista suurempaa rikkilannoitusta. Paras lannoite tällöin on YaraBela Sulfan.

yaravita improves rapsi yield image

Hivenlannoitus

Hivenlannoitusta suositellaan, kun viljavuustutkimus osoittaa hivenravinteen puutetta, tai kun halutaan varmistaa rehevä kasvu hyvinä kasvukausina tai vähentää kasvukauden aikaisen stressin vaikutusta. Kirpparuiskutusten yhteydessä öljykasveille suositellaan YaraVita Brassitrel Pro -lehtilannoitusta.

Öljykasvit tarvitsevat booria enemmän kuin viljat. Kuoriaistorjunnan yhteydessä suositellaan YaraVita Bortrac -boorilannoitusta kukinnan tehostamiseksi.

Öljykasvien lannoitusohjelmat

Öljykasvien lannoitusohjelmat